Англо-американско училище в София Зеленият кръг

 • Обучение на нашите възпитаници в духа на устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда;

 • Устойчиво строителството и използване на висококачествени материали при изграждане на сградата на училището;

 • Ограничаване използването на пластмасови изделия за еднократна употреба на територията на училището;

 • Разделно събиране и рециклиране на отпадъците;

 • Използване на възобновяеми енергийни източници (слънчева енергия) за осигуряване на топла вода в сградата на училището;

 • Използване на дъждовни и отпадъчни води за напояване;

 • Инициране и участие в разнообразни проекти, свързани с почистването на района около училището и залесяване.

Англо-Американското училище (ААУ) е елитно международно училище, с над 40 годишен опит в България. ААУ е организация с идеална цел, в която се обучават ученици от над 40 националности. Това са предимно деца, чиито родители работят за международни компании, дипломатически мисии, както и представители на българския бизнес. ААУ е акредитирано е от Съвета за Международни Училища във Великобритания (CIS) и Асоциацията на Ню Ингланд за Училища и Колежи в САЩ (NEASC). Англо-американско училище оторизирано от международната IB организация да издава IB диплома.

Англо-американско училище в София има дългогодишни практики в устойчивото използване на природните ресурси и опазването на околната среда. Зеленото мислене е широко застъпено на всички нива в нашата организация – от уроците в класната стая до материалите, използвани за изграждането на сградата на училището.
Ние споделяме ценностите на „Зеления кръг” и се стремим да допринесем за поставените от компаниите в кръга дълосрочни цели за развитие.

Усилията, които полагаме биха могли да се обобщят в три основни насоки:

 • Зелено образованиe
 • Зелено сторителство
 • Зелени проекти

1. Зелено образование
Вярваме, че отговорността към околната среда и обществото следва да се възпитава от най-ранна възраст. Като спомагаме за формирането на екологичното съзнание у своите възпитаници, ние допринасяме за устойчивото развитие на България.
Някои от по-важните ни проекти в тази насока включват:

 • През учебната 2010-2011 г. учениците от средния курс събираха хартията за рециклиране на цялото училище и я изхвърляха на определените за това места;
 • Във всяка класна стая има кутии за „хартия за рециклиране” и „хартия, която може да се използва повторно”. Учениците сами разделят хартията в двете кутии;
 • Учениците от осми клас на ААУ създадоха специални видео-уроци, с които показват на останалите възпитаници на училището как правилно да събират разделно своите отпадъци;
 • На ключови места в училището са разположени кошове за рециклиране на хартия, стъкло, метал и батерии. Преподавателите насърчават учениците да събират разделно отпадъците си;
 • От 2009г. в Англо-американско училище е забранено използването на пластмасови чаши;
 • През учебната 2010-2011 г. в Англо-американско училище се проведе първият „Форум за устойчиво образование”. По време на събитието учениците от ААУ, заедно със свои връстници от други училища се обучаваха заедно да бъдат отговорни към околната среда;
 • През учебната 2010-2011г. Комисията по устойчиво развитие на ААУ (съставена от преподаватели) изработи и предложи „Харта на устойчивото развитие”, която бе приета от целия персонал и предсои да бъде популяризирана сред възпитаниците на училището и техните семейства.

2. Зелено строителство

Училищният комплекс на Англо-Американско училище, разположен в района на Панчарево, цели не само да щади природата наоколо, но и да послужи като нагледен пример за устойчиво строителство, който да бъде интегриран в учебния процес на учениците.При строителството е заложено максимално ефективно използване на природните ресурси. Някои от по-важните характеристики на сградата са:

 • Пълен цикъл на водата – отпадните води се пречистват през локална пречиствателна станция и след това се отвеждат към изкуствено езеро. Дъждовната вода се отвежда от покрива по водосточните тръби и се пренасочва към езерото;
 • Изкуственото езеро – при достатъчен дебит се използва за напояване на тревните площи;
 • 16 соларни панели целогодишно осигуряват топла вода за сградата;
 • Енергоспестяващи крушки в коридорите и класните стаи;
 • Естествена светлина осветява класните стаи чрез специално обособени прозорци (skylights) на покрива. Гимнастическият салон изцяло се осветява от дневна светлина;
 • Изложението на сградата позволява да бъде използвано максималното количество дневна светлина;
 • Сградата е напълно топлоизолирана - гимнастическия салон (от 600 кв м) e наполовина вкопан в земята и по този начин топлината се задържа през зимата;
 • Настоящата сграда на Англо-американско училище е в процес на сертифициране по американския сертификат за зелено строителство LEED. ААУ ще бъде първото училище, сертифицирано по LEED в Централна и източна Европа.

Англо-американско училище получи обществено признание за значителната си инвестиция (в размер на 9 млн. Евро) в устойчиво строителство – през 2006 г. сградата на ААУ бе обявена за „Най-екологична сграда на годината”.

През април 2011 г. , ААУ започна строителството на разширение към настоящия си учебен корпус. Новата сграда, където ще се помещават средния и горен курс ученици, е под постоянен контрол за покриване изискванията на LEED за нови сгради. Планира се строителството й да бъде завършено през август 2012 г.

3. Зелени проекти
Участието в проекти с екологична насоченост е част от учебната пррограма на Англо-американско училище и обхваща ученици от всички възрасти.

През последните няколко години нашите възпитаници и преподаватели се включват активно в почистванията на района около училището (местност „Камбаните”, Панчаревско езеро) и Парк Витоша.През пролетта на 2007г., училището „осинови” 5 декара от унищожената от бури и бръмбар корояд гора в Парк Витоша и осигури необходимите средства и дейности за залесяването и укрепването на засегнатите горски масиви.

Тъй като социалната и екологична отговорност са заложени в нашата мисия, смятаме в бъдеще да продължим да работим за чиста околна среда, ефективно използване на ресурсите, запазена околна среда и силна икономика. Това е нашият начин да допринесем за дългосрочното развитие на България и повишаването на цялостния стандарт на живот в страната.

За нас ще бъде изключителна чест и отговорност да бъдем приети в „Зеления кръг” на сп. „Мениджър” и GLOBUL . Надяваме се, че това ще ни даде възможност да обменим опит с други организации, споделящи нашите ценности и визия за развитие.

Listo