АПЕКС СЕРВИЗ ООД Зеленият кръг

  • Фирма АПЕКС СЕРВИЗ ООД и зеленото мислене на колектива й от служители: Въведена е програма за управление на отпадъците, която включва разделното им събиране, съхранение и предаване за преработка.

  • Фирмата е в процес на интегриране и сертификация по Международния стандарт ISO 14001- Опазване на околната среда.

  • Внесен проект за одобрение за регистрация по EMAS.

  • Регистриран организатор в кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден“ и участник с над 80 доброволци от своите служители.

  • Участие в други зелени инициативи.

  • Максимално сме ограничили разпечатването на хартиен носител; принтираме само най-важното; за вътрешно потребление използваме хартия втора употреба.

  • Всички изходящи и-мейли изпращаме с прикачен призив: „Принтирай само ако е наистина необходимо“.

  • Предлаганите от фирмата висококачествени продукти, услуги и техника отгаварят на всички изисквания за безопасност и природосъобразност.

АПЕКС СЕРВИЗ ООД, основана през 1994г. в гр. Пловдив, е фирма, специализирана в търговията с резервни части за мотокари и електрокари, товароподемна и складова техника. Разполагаме с най-големия склад на Балканите за резервни части за кари като успяхме да докажем надеждното си партньорство при производството и доставката им в най-къси срокове и при максимален контрол.

Качество и добра цена, бързо действие и точност, толерантност и доверие - това са опорите, на които се гради фирмената ни стабилност. В АПЕКС СЕРВИЗ ООД работят над 180 висококвалифицирани служители, които споделят тези ценности и обединяват усилията си за доброто развитие на технологичната, производствена и маркетингова политика на фирмата. Всички те имат необходимия професионален опит, за да бъдат осигурени високото качество на обслужване на клиентите и успешното сътрудничество с фирмените партньори от страната и чужбина.

През 2008 г. фирма АПЕКС СЕРВИЗ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 с TÜV сертификат. Предстои сертификация и по ISO 14001- Опазване на околната среда. Целта на АПЕКС СЕРВИЗ ООД е да сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда, здравето и безопасността, които биха въздействали при производството и съпътстващите ги дейности. Следвайки принципите "Безопасността е първият ни приоритет" и "Внимание към околната среда и грижа за идните поколение" и в съответствие с нашите цели и задачи, ние гарантираме спазването на всички поети и гореспоменати ангажименти.

Listo