"Асарел-Медет" АД Зеленият кръг

  • Устойчиво развитие на екологосъобразно минно производство, грижа за опазване на околната среда и за възстановяване на природните ресурси, чрез ежегодни залесителни кампании.

"Асарел-Медет" АД е първата, най-голяма и водеща компания в България за открит добив и обогатяване на медни руди.

                                             Визия

   Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет" АД в дългосрочен план да реализира динамично, успешно и устойчиво корпоративно развитие с фокус върху добрите традиции, инициативата, иновациите и екологията.

Listo