Атенция международни вложения и консултации Зеленият кръг

  • Постепенно адаптиране на работата в офисите и обслужването на клиенти с максимална икономия на хартиени продукти, изработката на рекламни материали от екологично чисти материали. Максимално спестяване на използваната енергия в ежедневната ни дейност.

  • Обслужваме нашите клиенти с много обич и уважение, като се стремим да им предаваме националните и международни добри обществени практики свързани с опазването на околната среда, спестяване на енергии, употреба на екологично чисти материали и продукти, и други.

  • Чрез международната си дейност и членуването в едни от най-големите световни браншови организации ще разпространяваме Зелената идея в широки граници, за да стигне до съзнанието на всеки един жител на планетата.

  • Ще продължаваме да учим нашите клиенти: - на разделно събиране на отпадаци чрез стимулиращи подаръци. - на икономия на енергия чрез даването на практични професионални съвети за ремонт и довършителни работи в техните домове и офиси - как да отглеждат в домовете си живата природа без това да оказва алергизиращо влияние на обитателите - как да управляваме недвижими имоти чрез инвестицията в подобрения, които водят до намаляване на енергийните разходи -

Estate Tribune е професионален консултант в сферата на недвижимите имоти, отговарящ на високите изисквания на европейските стандарти и предлагащ качествено и сигурно обслужване на своите клиенти. Благодарение на 20 годишния си опит, международна активност и световно признати сертификати, екипът е подготвен да посрещне предизвикателствата във всички сфери на недвижимите имоти, спазвайки коректност и конфиденциалност. Чрез своята международна мрежа и широк спектър на услуги, създава възможност за бутиково обслужване на клиентите без граници – продажба, отдаване под наем и управление на жилищни, бизнес, луксозни имоти, земя и нови проекти. Архитектурни решения и интериорен дизайн. Експертни оценки, пазарни проучвания и финансови анализи – основата на всяка една инвестиция.

Listo