Атлантическият клуб в България Зеленият кръг

  • Наред с енергоспестяващото осветление, намаленият разход за хартия, в това число и принтирането от двете страни на всеки лист, изключването на всякаква техника в края на работния ден, екипът на Клуба има един значително по-солиден принос в опазването на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие в ЕС.

  • През 2008 г. президентът на Атлантическият клуб Соломон Паси и неговата съпруга Гергана Паси успяха да убедят Европейската комисия в нуждата от стандартизирано зарядно устройство за всички мобилни телефони на територията на ЕС, базирано на микро-USB формат. През 2011 г. инициативата доведе до резултат и основните производители на мобилни телефони като Nokia, Motorola, Sony Ericsson и др. вече създават устройствата с подобен USB порт. Тази политика ще спести около 30 милиона тона въглеродни емисии и електронни отпадъци годишно.

  • Но това е само един пример за това как стандартизациите могат да се борят с климатичните промени. Атлантическият клуб работи над проекти, които предлагат на Комисията да разшири тази политика на стандартизации в други области, които могат да предизвикат промени на глобално ниво.

Атлантическят клуб в България, основан през 1991 г., е водеща
независима, неправителствена организация, която работи за разширяване на
диалога за укрепване на евро-атлантическата сигурност, като допринася
за формиране на политика, лидерски диалог и обществено мнение.

Атлантическият клуб участва в обмен на ценности, традиции и информация,
които водят до по- добро взаимно разбирателство в ерата на
глобализация. Клубът привлича световни фигури, институции и организации
в София и развива редица обществени програми и събития, в които
взимат участие световни лидери и експерти с различни гледни точки по
широк кръг от евро-атлантически и глобални теми. Чрез организирането на конференции,
изследвания, публични лекции и семинари Клубът представя идеите и мненията на България на световната сцена.

Listo