АВО-Бел Езиков и Изпитен Център Зеленият кръг

  • Всяко голямо пътуване започва с една малка крачка. В началото на годината в АВО-Бел си дадохме обещание да направим първите крачки към превръщането ни в „зелена” компания. Присъединяваме се към „Зеления кръг”, защото можем и искаме да помогнем за опазване на природата и за намаляване на замърсяването на околната среда.

  • Във всяко училище един от най-използваните консумативи е хартията. Поставихме си за цел да намалим разхода на хартия, за да увеличим броя запазени дърветата на планетата и да намалим замърсяването на околната среда, като: разпечатваме и копираме двустранно; разпечатваме документи само когато наистина е необходимо, след като сме съкратили ненужните интервали между параграфите/страниците; използваме повторно хартията, която е с една бяла страница; събираме разделно хартията в специално поставени контейнери – хартия за рециклиране и хартия за повторна употреба; насърчаваме онлайн записванията на курсистите през интернет страницата ни, както и безналичното заплащане на таксите; използваме възможността за онлайн подаване на документи към всички организации и институции, които предлагат такава услуга; използваме електронно банкиране и издаваме електронни фактури

  • Поемаме ангажимент за разумно и ефективно използване на офис-техниката и консумативите, като: използваме тонер касети, които се презареждат и рециклират; предаваме за рециклиране старата офис техника; изключваме компютрите/мониторите, когато не се използват

  • Ще работим за повишаване на екологичната култура и за изграждане на отговорно отношение към околната среда у нашите колеги и курсисти, като: разпространяваме и споделяме актуална информация по проблемите, свързани с глобалното замърсяване и опазването на околната среда, практични съвети за екологично поведение – с какво всеки един от нас може да помогне за опазване на природата; направихме специални табла за обмяна на «зелени идеи» между служителите ни, за да насърчим ангажираността на всеки един от тях; създадохме «зелена страница» на сайта ни, в която ще публикуваме информация какво сме постигнали

Предлагаме целогодишно пълен
спектър от курсове по английски език:

o      за
деца и ученици – съобразени с възрастта и езиковите им познания

o    за
възрастни – курсове по общ английски, бизнес английски и английски за
комуникация, корпоративно обучение, курсове по програмите „Аз мога” и „Аз мога
повече”

o      курсове
изпитна подготовка за сертификатите на Кеймбридж

o      подготовка
за изпитите IELTS и TOEFL

АВО-Бел е отворен изпитен център, оторизиран
от  University of Cambridge ESOL Examinations да провежда изпити за международно признатите сертификати за владеене на английски
език:
Young Learners, PET, KET, FCE, CAE, CPE, BEC. Нашите преподаватели са акредитирани
от Cambridge ESOL да изпитват и
оценяват владеенето на английски съгласно най-високите британски стандарти.

АВО-Бел е международен център за квалифициране на преподаватели по английски
език
, оторизиран от University of Cambridge ESOL Examinations. Центърът
провежда курсове за придобиване на международно валиден документ за
правоспособност на преподаватели по английски език - CELTA (Cambridge Certificate in English
Language Teaching to Adults), DELTA (Cambridge Diploma in English Language Teaching) и
изпитите TKT (Teaching Knowledge Test).

Listo