Австрийска Търговска Камара Зеленият кръг

  • Дейности за намаляване на енергийните разходи

  • Изработване на КСО политика

  • Промотиране на Корпоративна социална отговорност (КСО) сред австрийския бизнес в България

  • Намаляване на енергийните разходи

Австрийското търговско представителство е поделение на Стопанската камара на Австрия. Съдейства за разширяването на бизнес отношенията между двете страни. Последните години Австрия е един от най-важните чуждестранни инвеститори в България, с много високи нива на търговския стокообмен. Основни фокуси в работата на представителството са секторите на транспортната инфраструктура и технологиите за опазване на околната среда и енергоспестяването. Две от големите цели са популяризирането на корпоративна социална отговорност сред австрийския бизнес у нас и намаляване на енергийните разходи.

Listo