БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БИОМАСА (БАБ) Зеленият кръг

  • - Да спомага за развитието на сектора за енергийно оползотворяванне на биомаса ресурсите в България;

  • - Да организира конференции, форуми, семинари и други събития, които да популяризират и спомагат за развитието на този сектор;

  • - Да защитава правата и интересите на членовете на БАБ и на всички физически и юридически лица занимаващи се с проблематиката за оползотворяване на биомаса ресурса в страната. Също така БАБ ще следи за осигуряване на съдействие и подкрепа за решаването на общи или частни проблеми свързани с техния бизнес и с цялостното развитие на сектора.

БАБ е сдружение на юридически и физически лица занимаващо се с проблематиката и развитието на сектора за оползотворяване на биомаса в страната. Асоциацията събира и работи с всички заинтересувани български и чуждестранни компании, физически лица и експерти, свързани с пряката й дейност. Освен това, асоциацията участва в организацията на срещи, събития, семинари и други форми, съдействащи и насочени към развитието на сектора за оползотворяване на биомаса. Основните цели на асоциацията са защита на правата и интересите на членовете на БАБ както и осигуряване на съдействие и подкрепа за решаването на общи или частни проблеми свързани с техния бизнес и с цялостното развитие на сектора.

Асоциацията поддържа отношения и контакти с всички институции в страната и ЕС, имащи отношение към развитието на сектора за оползотворяване на биомаса в страната.

БАБ е неправителствена организация с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица.

БАБ е отворена за всички, желаещи да членуват в асоциацията и да работят заедно с нас за развитието на сектора.

Listo