Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси - БАУРЧР Зеленият кръг

  • Да контролираме консумацията си на електроенергия, вода и хартия

  • Да намалим използването на пластмасови опаковки и изделия в нашия офис

  • Да използваме тонер касети, които се презареждат

  • Да разпространяваме информация за разнообразни проекти за почистване, залесяване, рекултивиране на околната среда

  • Да призоваваме нашите служители, партньори и членове за съпричастност към идеите за устойчиво бизнес развитие и опазването на околната среда

  • Да поставим под е-визитките на служителите изречението „Принтирай само, ако е наистина необходимо“

  • Да издаваме електронни фактури на нашите членове

  • Да използваме електронно банкиране

  • По електронен път да предоставяме максимално много услуги за членове и партньори на асоциацията

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията. Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има над 750 индивидуални и корпоративни члена, работещи в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси като управители на фирми, ръководители на отдели по човешките ресурси в български и мултинационални компании, мениджъри по обучение и развитието, специалисти от консултантски фирми, академични представители и др. БАУРЧР е член на Европейската Асоциация за управление на персонала (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).Асоциацията организира различни работни семинари, форуми и кръгли маси в областта на развитието на човешките ресурси. БАУРЧР поддържа уеб страница (bhrmda.bg), изготвя и разпространява месечен електронен бюлетин за новини и актуална информация в областта на човешките ресурси и дейността на сдружението.Всяка година БАУРЧР организира конференции с международно участие, на които се представят известни български и чуждестранни практици, консултанти и изследователи в сферата на човешките ресурси, специалисти от големи компании и водещи университети. От 2002 година Асоциацията връчва и Годишни HR награди за успешно реализирани проекти и практики в областта на Управлението и развитието на човешките ресурси.

Listo