Балкан Стар Аутомотив ЕООД Зеленият кръг

 • Кое ни накара да се включим в тази инициатива?

 • Стремежът към едно по-добро бъдеще и една по-чиста планета за нашите деца, за нашите служители, за нашите клиенти и за идните поколения. Желанието да дадем пример и идеи на всички онези, които поставят опазването на околната среда сред приоритети си. Отговорността ни като голяма компания и партньор на световни производители, лидери в областта на иновационните технологии.

 • Какъв ще бъде нашия принос?

 • Предстоящо въвеждане на екологичен стандарт, с който да управляваме влиянието на нашата организация върху околната среда;

 • Да въвеждаме и упражняваме политика по отношение на рециклирането на отпадъци (батерии, промишлени отпадъци, рециклиране на автомобилите след излизане от жизнения им цикъл);

 • Разделно събиране на отпадъци във фирмената група на Балкан Стар;

 • Проактивно предлагане на продукти от автомобилния бранш, които отговарят на еко-тенденциите и на европейските стандарти за опазване на околната среда;

 • Гарантиране използването на вода и електроенергия по ефективен и отговорен начин чрез вътрешни правила и инструкции за работа;

 • Мерки за ограничаване на хартиения документооборот и количеството използвана хартия в офиса, както и използване на рециклирана хартия;

 • Акцент върху повишаване на съзнанието на нашите служители по отношение на опазването на околната среда, както на служебното място, така и в дома;

 • Активно участие на Балкан Стар в кампании, свързани с опазване на околната среда.

Групата Балкан Стар е част от предприемаческата група на Вили Бетц. Компанията започва своята дейност през 1992 г. като генерален представител на марката Mercedes-Benz в България.

Днес продуктовата гама на Балкан Стар включва широк избор от нови леки автомобили, автомобили с инвестиционно приложение и употребявани автомобили на марките Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Mitsubishi, Renault, Dacia, FIAT, Alfa Romeo, Fiat Professional, Fuso и Setra. Фирмата предлага богата наличност от оригинални резервни части и пълно следпродажбено обслужване. На клиентите са предоставени различни възможности за финансиране и обратно изкупуване.

В качеството си на генерален представител Балкан Стар извършва дейността си на територията на цяла България. Компанията разполага със собствени клонове в цялата страна, както и с търговски партньори за отделните марки. Балкан Стар е единствената автомобилна група в България, в която е внедрена SAP-базирана система за планиране и управление на ресурсите.

Богатата история на Балкан Стар е доказателство за дългогодишния опит и качеството, което предлага една от водещите компании на българския пазар.

Listo