БГ Учебник Зеленият кръг

  • Да работим основно с употребявани учебници и учебни помагала.

  • Да печатаме на рециклирана хартия и да използваме ефективно хартиените материали.

  • Да събираме и да изхвърляме отпадъците разделно.

  • Да намалим употребата на електрическа енергия и да използваме енергоспестяващи технологии.

  • Да стимулираме нашите служители да използват превозни средства, които не замърсяват околната среда.

БГ Учебник е специализирана компания за покупко-продажба на нови и употребявани учебници и учебни помагала. Стартирахме своята дейност през 2010 г. с четири сезонни борси за учебници, а днес имаме една целогодишна книжарница, онлайн магазин и шест сезонни книжарници.

Основната ни цел е да предлагаме на учениците и родителите цялата гама от учебници и учебни помагала на най-добра цена.

Още със стартирането си БГ Учебник започна своята "зелена" линия. От самото начало работим основно с употребявани учебници и събираме отпадъците разделно. Постепенно започнахме да отпечатваме рекламните и останалите хартиени материали на рециклирана хартия. Стараем се да използваме основно енергоспестяващи крушки и да изключваме техниката и електрическите уреди, когато не ги използваме.

Вярваме, че всички хора трябва да допринесат за опазвана на околната среда и се стремим да даваме пример в това отношение. Надяваме се, че успяваме и с действията си вдъхновяваме и други да го правят.

Listo