• Поддръжка и опазване на озеленените площи на територията на България

  • Залесяване и подпомагане на дейности по облагородяване на пустеещи зелени площи

  • Оборки и почистване на терени от отпадъци

Фирма БОДЕ е млада иновативна компания, която работи в сферата на услугите по поддръжка на озеленени площи. Залесяване, затревяване и облагородяване на пустеещи терени е приоритет в дейността. Фирмата предлага цялостно материално осигуряване за поддръжка на градини. Изработка и монтаж на компостери, оранжерии за любители и градинска мебел. Строително-монтажни работи за градината.

Listo