• Предлагане на високо-качествени компоненти с EnergyStar 5.0, ROHS, US EPA, ECE сертификати и намалена до 85% консумация в производство на всички модели интерактивни киоски и digital signage тотеми - ЕLED екрани с до 3 пъти по-ниска консумация на енергия и намален обем на опаковките.

  • Безвентилаторни индустриални компютри и компоненти без фреон, олово и живак.

  • Zero Client, Cloud Station и мрежови адаптери със споделено захранване или захранване

  • Дигитализирано производство за минимални разходи на енергия, материали и брак

  • Рециклиране на целия отпадъчен материал от производството (стъкло и инокс)

  • Индустриални пещи на газ. Отопление на геотермална помпа, бойлери на соларни панели. Прозорци - двойни стъклопакети с нискоемисионен слой

  • Система от оберлихти и огледала за пълноценно естествено целодневно осветление

  • Безхартиен офис

  • Организация и спонсориране на международни GREEN изложения и събития

Brand Touch проектира, произвежда и поддържа иновативни рекламно-информационни системи – интерактивни киоски, multi-touch маси и digital signage тотеми с ултрамодерен дизайн.Като зелена компания, Brаnd Тouch постоянно поддържа политика за пълно автоматизиране и оптимизиране на производството, безхартиен офис и използване на възобновяеми източници. Внедряваме последните ЕLED дисплеи и cloud-computing технологии във всички свои продукти, благодарение на което се намалява енергийната консумация с до 80%. Digital Signage е икономически най-ефективната от всички медии, включително печатната. Всички ресурси са електронни и имат минимум 7 години живот, доставката е електронна – в реално време, a разходите са основно за създаването на актуално дигитално съдържание.

Listo