Бруната България ООД Зеленият кръг

  • Да подобрим енергийната ефективност при нашите клиенти – топлофикационните дружества в страната чрез рехабилитация на съществуващи и доставка на нови съвременни абонатни станции.

  • Да привлечем нови клиенти в областта на дяловото разпределение, за да продължим политиката си за спестяване на топлинна енергия чрез измерване.

  • Да предадем за рециклиране всички сменени батерии на уредите за дялово разпределение на нашите клиенти.

  • Да разширим нашите проекти за изграждане и експлоатация на енергийни екоцентрали.

  • Да превърнем Бруната в енергонезависима компания, която потребява толкова енергия за дейността си, колкото произвежда собственият и соларен парк.

Дейността на Бруната е пряко свързана с намаляване потреблението на енергийни ресурси и повишаване на енергийната ефективност чрез влагане на екологични продукти. Електронните разпределители, произведени от Бруната са единствените на световния пазар със сменяеми батерии, които подлежат на рециклиране. Компанията инвестира и в производство на зелена енергия от слънчеви колектори.

В България Бруната реализира първите сгради с „топлинно счетоводство" през 1992 година. През 1993 година е основана дъщерната фирма Бруната България ООД. Днес над 100 служители работят, за да могат нашите клиенти да пестят енергия. През тези тринадесет години близо 90 000 семейства ни се довериха да измерваме и изчисляваме сметките им за отопление.

Друго важно направление в дейността на Бруната е производството на абонатни станции. Бруната произвежда абонатни станции с доказано качество от 1993 година насам. Фирмата разполага с производствена база в гр. София и с цех в Индустриална зона Раковски – Община Стряма. Производственият капацитет на цеха в община Стряма е над 2000 станции годишно на площ от 2200 кв.м., а произвежданата продукция е предназначена основно за международните пазари. Бруната е единственото дружество, което открива фабрика за абонатни станции в страната и единственото, сертифицирано по Директива 97/23/ЕС за съоръжения под налягане, която е задължителна за страните от Европейския съюз.

Изграждане и експлоатация на соларни паркове. Бруната произвежда зелена електроенергия от фотоволтаични клетки. През 2010 г. в село Капатово, община Сандански, Бруната инсталира 2160 соларни панела върху площ от 14 декара. С мощност от 507.6 kWh, електроцентралата произвежда достатъчно електричество, за да обслужи нуждите на офисите и производствените бази на Бруната в България. По този начин дружеството се превръща в енергонезависима компания.

Listo