buildinspect.eu Зеленият кръг

 • Подпомагаме бизнеса и частни лица в усилията им за намаляване на топлинните загуби в техните офиси, преприятия и домове

Термографията е уникален метод за изследване на енергийни загуби от сгради.
Методът е бърз и заснетите инфрачервени снимки са мощен инструмент за взимане
на решения за отстраняване на проблеми.


Анализът на топлинното излъчване на обекти е богат източник на информация за
нарушение на цялостта на обектите, овлажняване, прегряване, липса на добър
контакт между две повърхности и много други дефекти. С помощта на уреди за
инфрачервен анализ се извършва ранна диагностика за бъдещи проблеми на сгради,
помещения или машини. Чрез термографски анализ се изследва излъчването на
обектите в спектралния диапазон 7.5 - 13 µm. Метода е подоходящ за откриване на
източници на влага в сградата, местата от където се губи топлина или възможност
за късо съединение в електроинсталацията.

Термографските камери записват интензивността на излъчване в инфрачервената
област. Това е излъчване, което не се вижда с просто око. Камерата преобразува
инфрачервеното излъчване във видими образ и създава снимки. Изображенията са
представени в степени на сивото или с различни цветови палитри, което прави
по-лесно възприемането на температурната картина. Въпреки че човешкото око може
да види радиация от електромагнитния спектър в рамките на 0,4 - 0,7 μm,
инфрачервениа спектър варира от 0,9 - 14 μm. Камерите, използвани за на
инспекция работят в областта, 8-14 μm.

buildinspect.eu е специализирана
изцяло върху инспекция на сгради, помещения и оборудване, за съществуващи или
потенциални проблеми при експлоатация. В състояние сме да открием разлика от
0,05 грaдуса по Целзий в температурата на изследвания обект. В резултат
на изследването предоставяме богат снимков материал и писмен доклад за
състоянието.

Предимства

 • Бързо
 • Без
  нарушаване на целостта на изследвания обект
 • Без
  прекъсване на производствения процес
 • Документирано
  със снимки и параметри на изследваните повърхности
 • На
  достъпна цена

 

 

 

Listo