Булинженеринг къмпани ООД Зеленият кръг

  • Предлагаме решения, консултираме и обучаваме клиентите си за ефективно и екологично съобразено почистване, да използват техника с еко- характеристики, качествени професионални биоразградими детергенти и биоциди, решения за намаляване разхода на вода при почистването; системи за разделно събиране на отпадъци.

  • Вътрешно- фирмена политика за намаляване разхода на хартия, вода и енергия. Пълно и разделно събиране на отпадъците от дейността.

"Булинженеринг къмпани" е фирма специализирана в областта на индустриалната и професионална почистваща техника, детергенти, биоциди, принадлежности за професионално почистване и контейнери за разделно събиране на отпадъци. От 2001 год. въвежда в продуктовата си листа детергенти "Зелена грижа".

Listo