Ангажиментите

Международна Младежка Камара -България Построяване на детска площадка със средства събрани от отпадъчни материали.
Интер БГ ООД
Обещаваме да ограничим консумацията си на електроенергия, вода и хартия.
Обещаваме да събираме отпадъците си разделно в офиса.
Обещаваме да използваме рециклирана хартия и други рециклирани материали в офиса.
Обещаваме да работим със други „зелени” фирми и да подкрепяме проекти, свързани с по-устойчив и екологичен начин на живот.
Обещаваме да вървим повече пеша.
ЕКО ЕНЕРГИЯ СОЛАР ЕООД Еко Енергия Солар ЕООД е консултанска компания, специализирана в разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Създадена през 2009г.фирмата предлага оптимални решения при проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични системи. Фирмата извършва предпроектнии съпътстващи проекта дейности : - откриване на подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи, - проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа, - търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, - изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация. - Провежда обучения, съобразени с конкретните нужди на клиентите. Еко Енергия Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.
УниКредит Булбанк
Ангажименти на УниКредит Булбанк От 2008 г. УниКредит Булбанк обединява ангажиментите си към околната среда в своята Национална зелена програма. В рамките на програмата всяка година банката реализира еко проекти. При старта на програмата през 2008 г. бяха засадени близо 400 дка гори край Стара Загора и бяха възстановени над 30 км. основни туристически алеи във Витоша - от х. “Алеко” до с. Бистрица по Янчовска и Бистришка река. През 2009 г. банката финансира възстановяването на еко пътека край село Борино, до скалния феномен Дяволския мост. През 2010 г. УниКредит Булбанк, заедно с Фондация Помощ за благотворителността в България, организира конкурс за еко проект, спечелен от Националната асоциация на парковете – така банката финансира с 5 хил. лв. купуването на фотокапани, с които да бъдат наблюдавани животинските видове и да бъдат очертани местообитанията им в шест парка. Едновременно с това през 2011 г. банката започна и мащабна кампания за отказване от хартиените извлечения и замяната им с електронни, а за рекламните материали вече се използва само рециклирана хартия. УниКредит Булбанк поетапно започна поставянето на стойки за колелета пред филиалите си, за да насърчи служителите да използват този начин на придвижване до работните си места. От 2011 г. в екоинициативите на банката, чрез полагане на доброволен труд, се включват и служителите. За първия проведен “Зеленият ден” през октомври 2011 г. УниКредит Булбанк беше отличена за „Доброволческа инициатива на годината“. Тогава 300 служители на банката и техните семейства засадиха 1 300 върби и още около 1800 лечебни храста зърнастец в Парк Витоша. През 2012 г. служители на УниКредит Булбанк почистваха местността близо до Драгалевския манастир на Витоша в подкрепа на Националната кампания „Да изчистим България за един ден“. През 2013 г., в рамките на Третия Зелен ден, близо 200 служители на УниКредит Булбанк събраха около 500 кг. боклук на Витоша. Бяха почистени местностите около хижа „Момина скала“ и хижа „Планинец“, както и бяха боядисани пейки и беседки около двете хижи. Децата на служителите активно се включиха в направата на къщички за птици, които след това поставиха на дърветата около хижа “Момина скала”. Освен на наградата за доброволческа инициатива, УниКредит Булбанк е носител и на приза "Инивеститор в околната среда", връчен на Годишното раздаване на наградите на Българския форум на бизнес лидерите през 2010 г. Тогава журито оцени полседвателните действия на банката в подкрепа на зелената идея.
Ангажименти на УниКредит Груп За съвместни действия за запазване на околната среда и забавяне на климатичните промени се договориха УниКредит Груп и световната природозащитна организация WWF, които подписаха споразумение за партньорство на международно ниво през май 2009 г. Първата конкретна цел, която УниКредит си поставя, е да намали емисиите си въглероден диоксид с 30% до 2020 г., като по този начин подкрепи енергийната цел на ЕС, известна още като „20-20-20”, заложена в „Програмата за климат и енергия”. За тази цел „екологичната харта” на УниКредит Груп включва дейности за постигането на 30% намаление на емисиите въглероден диоксид, отделяни от офисите и клоновете на банката до 2020 г. (средносрочната цел е намаляване на емисиите с 15 % до 2012 г.). Първата стъпка ще бъде оценяването на действителната „въглеродна следа” на групата, като се измерят директните емисии на групата със средствата на „въглеродния одит”. Вторият стратегически стълб в програмата на УниКредит Груп е финансиране на инвестиции в източниците на възобновяема енергия и модернизиране на производствата с цел намаляване на вредните емисии. Групата осъзнава ключовата роля, която една банкова институция може да играе чрез финансовите лостове в преминаването към ниско-въглеродна икономика.
Виена Реал Естейт ЕАД
Ние ще намалим употребата на хартия, ще събираме отпадъците си разделно, ще контролираме консумацията си на електроенергия и няма да ползваме пластмасови чаши и прибори
Всяка година, всеки наш служител ще засажда поне по едно дръвче
Ще разпространяваме идеята сред нашите наематели и партньори
Ще възпитаваме децата си да обичат и мислят за природата
Национална агенция за приходите /НАП/
Като институция с високо обществено въздействие, Националната агенция за приходите е доказала своята ефективност не само в обслужването на клиентите си, но и в използването на ресурси и прилагането на политики за устойчиво развитие. Корпоративно-социалната отговорност на агенцията включва и позицията на НАП по обществено значими въпроси, включително и политика за „зелено” използване на активите.
Преди повече от две години в приходната агенция е въведен безхартиен вътрешен обмен на документи, система за рециклиране на употребяваната хартия и механизъм за събиране на опасни отпадъци /алкални батерии, тонери и електроника/
В централата на приходното ведомство се осъществява пилотен проект за оптимизиране на разходите за топлинна енергия, който намалява потреблението й средно с 20 на сто.
В рамките на кампанията „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!”, през 2012 г. година служителите от всички териториални структури на агенцията са предали за рециклиране над 30 тона хартия, а по електронен път са разменени над 1 170 000 документа.
Засадихме зелена горичка в район „Илинден” в София, за която се грижим.
Насърчавамеслужителите и клиентите на агенцията да използват еко транспорт. Пред част от сградите на агенцията са монтирани стойки за велосипеди.
Предстои внедряване на Система за управление на околната среда /СУОС/ в НАП като инструмент за намаляване на въздействието на агенцията върху околната среда и използването на ресурси в дългосрочен план.
Интерпартнерс Комюникейшънс
За екипа на Интерпартнерс Комюникейшънс „зеленото“ е преди всичко въпрос на осъзнат избор и отговорно отношение към заобикалящата ни среда. То е стратегия на поведение в бъдеще време с ясната идея за смисъла от полаганите в тази посока усилия. За нас „зеленото“ е кауза, част от корпоративната ни култура и успешен начин за устойчиво развитие. „Зелените“ практики, които Интерпартнерс Комюникейшънс е приела във вътрешно-фирмения си правилник за работа и стриктно се ангажира да спазва във всички аспекти на своята дейност и бизнес процеси са следните:
Събираме разделно отпадъците;
Ефективно потребяваме електроенергия - всички осветителни тела и техника се изключват в края на работния ден;
Използваме само енергоспестяващи уреди и осветителни тела;
Печатаме на хартиен носител само в краен случай. Приоритетно водим електронна комуникация. Посочили сме това и в електронните си подписи;
Многократно презареждаме тонер касетите;
Счетоводният ни отдел използва електронен подпис;
Не изхвърляме, а събираме батериите;
Заменяме пластмасовите прибори за хранене, чаши, чинии и т.н. с порцеланови и стъклени такива;
Използваме текстилни или хартиени торбички и материали от рециклирани хартия за нуждите на организираните от нас събития;
Ползваме еко транспорт – половината от служителите в компанията идват на работа с велосипеди;
Активно промотираме „зелените“ практики пред нашите партньори и създаваме „зелени“ проекти за своите клиенти – сред тях са Ytong, които вече са част от „Зеленият кръг“ на сп. „Мениджър“;
Инициираме „зелени“ каузи – последната ни Коледно-Новогодишна корпоративна акция неслучайно беше „зелена“. Избрахме да подарим на своите партньори и клиенти живи Коледни дръвчета с придружаващи съвети за тяхното отглеждане. Желанието ни беше да стимулираме хората, с които работим, чрез грижа за едно дръвче да се погрижат и за природата. Целта ни далеч не се изчерпва само с това – планираме да посадим горичка на избрано място в София и така да създадем малък оазис в забързания ни град.
Про Клийн Сървис ЕООД
Зелено почистване с най-високо качество
Почистване което опазва здравето на човека и околната среда
Домо Естетико ЕАД
С грижа към природата ще използваме енергоспестяващо осветление, което ще намали до 80% консумацията на електричество, за да пазим ресурсите на нашата планета.
Продуктите, които произвеждаме ще продължават да защитават директивата RoHS 2002/95/EC - ограничаване използването на следните 6 вредни субстанции: Олово Живак Кадмий Хексавалентен хром (Chromium VI or Cr6+) Полиброминатни бифенили (PBB) Полиброминатен дифенил етер (PBDE)
Парафлоу Комуникейшънс ООД Ние от Парафлоу Комуникейшънс се ангажираме ДА: • ограничим използването на хартия за административни цели и да дигитализираме повечето документи в офиса • да използваме принтери с Auto ON/Auto OFF технология, които са енергоспестяващи, тъй като Auto OFF функцията консумира 26 пъти по-малко енергия, отколкото това прави Sleep mode • да внедряваме в повече компании интегрираното решение за управление на печата в офиса - Paraflow Green Print, което оптимизира разходите за печат и пести електроенергия • ограничим използването на пластмасови чаши в офиса, като ги заменим с порцеланови • отглеждаме зелени растения в офиса • разработим специализирана рубрика в корпоративния електронен вестник, посветена на най-добрите зелени практики в дома и офиса • насърчаваме природосъобразния начин на живот и опазването на околната среда сред нашите български и чуждестранни клиенти и приятели • си партниране със „зелени” фирми и да подкрепяме проекти, свързани с по-устойчив и екологичен начин на живот • използваме електронно банкиране • намалим употребата на електрическа енергия и използваме енергоспестяващи крушки • провеждаме зелени инициативи и тиймбилдинги със служителите на компанията • изключваме компютрите си, когато не работим с тях • използваме оптимално климатиците и ги почистваме редовно, така че да пестим енергия • да ограничаваме бизнес пътуванията, като акцентираме върху видеоконферентните системи.