Ангажиментите

EXL Service
1. Ограничаване на бизнес пътуванията, като акцентираме върху видеоконферентните системи;
2. Ограничаване използването на пластмасови чаши като въведем порцеланови чаши за всички служители;
3. Ограничаване до минимум използването на хартия за административни цели:
4. Разработване на специализирана рубрика в корпоративния вестник посветена на най-добрите зелени практики в дома и офиса с цел да информираме и окуражим нашите служители в полезността от прилагането им.
ВИП-Сливен ООД
Ангажираме се като онлайн туроператор, ВИП-Сливен ООД да издава и изпраща билети, ваучери, застраховки, фактури и други само по електронен път и в електронен формат
Ангажираме се за отговорно отношение към природните и историческите туристически обекти
Ангажираме се да поставим под е-визитките на служителите изречението „Принтирай само, ако е наистина необходимо“
Ангажираме се да насърчаваме природосъобразен начин на живот и опазване на околната среда сред нашите български и чуждестранни клиенти и приятели
Ангажираме се да си партнираме си със „зелени” фирми и да подкрепяме проекти, свързани с по-устойчив и екологичен начин на живот
Ангажираме се да използваме рециклирана хартия и други рециклирани материали за работата в офиса
Ангажираме се да събираме отпадъците си разделно в офиса
Ангажираме се да контролираме консумацията си на електроенергия, вода и хартия
Еко-Почистване Фирмата извършва услуги за професионално почистване в рамките на град София. Работим с изцяло изграден механизъм за еко почистване и опазване на околната среда за съхраняване на чистотата в природата и запазването на нормални климатични условия.
eSky
Да използваме рециклирана хартия и други рециклирани офис материали.
Да събираме отпадъците си разделно в офиса.
Да проповядваме природосъобразен начин на живот и опазване на околната среда сред нашите клиенти и приятели в социалните медии, където често говорим за различни интересни дестинации и забележителни творения на природата.
Като онлайн агенция, eSKY.bg издава и изпраща самолетни билети, хотелски ваучери, застраховки, фактури и други само в електронен формат.
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси - БАУРЧР
Да контролираме консумацията си на електроенергия, вода и хартия
Да намалим използването на пластмасови опаковки и изделия в нашия офис
Да използваме тонер касети, които се презареждат
Да разпространяваме информация за разнообразни проекти за почистване, залесяване, рекултивиране на околната среда
Да призоваваме нашите служители, партньори и членове за съпричастност към идеите за устойчиво бизнес развитие и опазването на околната среда
Да поставим под е-визитките на служителите изречението „Принтирай само, ако е наистина необходимо“
Да издаваме електронни фактури на нашите членове
Да използваме електронно банкиране
По електронен път да предоставяме максимално много услуги за членове и партньори на асоциацията
Вердес
Политика за опазване на околната среда. Прилагане на нови технологи и съвременни екологични консумативи за една по здравословна среда на живот.
Да почистваме здравословно и екологично.
ВЕНУСА ЕООД
- Поемаме ангажименти за чиста околна среда и ефективно използване на ресурсите, като поддържаме идеята за устойчиво принтиране.
- Всички принтират черно, сега ние можем да принтираме ЗЕЛЕНО. Това е мотото ни с призив за създаване на „зелена” офис среда.
- Разпространявайки първия „зелен” биотонер SoyPrintTM., ние работим за повишаване на еко-културата и предоставяме възможност на потребителите да бъдат част от процеса на намаляване на влиянието върху нашата околна среда.
- Ангажираме се да работим с електронни фактури и електронно банкиране, да принтираме само когато е необходимо, да използваме офис консумативите и електричеството с отговорност.
Konica Minolta
Konica Minolta се грижи за околната среда и намаляване на въздействието върху нея, свързано с бизнес дейността на компанията. Konica Minolta активно предоставя информация за планирането и развитието на тези усилия, чрез различни източници, като например сайта на компанията и CSR доклади. За да изпълни своите отговорности и екологични цели, компанията създаде своята Еко Визия 2050. Освен това, Konica Minolta работи за установяването на уникални системи по време на жизнения цикъл на продукта, включващи разработването, придобиването, производството, продажбата и употребата на продукта.
Намаляване на въздействието върху околната среда във всяка фаза на жизнения цикъл на продукта: Разработване на продукта • Оценка на продукта • Енергоспестяващ дизайн • Продукти с умален и олекотен дизайн • Намаляване на вложените материали и броя на частите Придобиване • Придобиване, вземащо предвид човешките права, трудовите стандарти, сигурността и здравето, етиката и околната среда Производство • Намаляване на CO₂ емисии • Намаляване на отпадъци, разредени външно и степента на финалното изхвърляне • Намаляване на атмосферните VOC емисии Разпространение и продажба • Насърчаване на модалното превключване • Въвеждане на еко-автомобили и насърчаване на еко-шофирането • Събиране и рециклиране на използваните продукти Употреба на продукта • Енергоспестяващи продукти • Намалена употреба на консумативи и усъвършенствана трайност
Инициативи на Коника Минолта за намаляване на CO2 Konica Minolta е фокусирана върху предотвратяването на основните причини за глобалното затопляне. Намаляването на CO2 е една от нашите основни производствени цели: • Четири цели за намаляване на CO2 Нашата стратегия за околната среда включва цел за намаляване на емисиите на CO2 с 20% за целия жизнен цикъл на продуктите. За да постигнем тази цел, ние поставихме четири параметъра за намаляване на CO2: CO2 емисии от производствените фабрики в Япония, от производствените фабрики в САЩ и Азия, по време на дистрибуцията и по време на употребата на продукта. • Производство и рециклиране Всички Konica Minolta копири са произведени като се има предвид и въздействието върху околната среда. Нашата цел е да минимизираме емисиите CO2, въздушното и водното замърсяване и консумацията на енергия за производство и транспорт. Сградите на Konica Minolta и доставчиците на компоненти представиха правила на Зелено закупуване и Нула отпадъци за процесите, намаляващи влиянието на производството върху околната среда. Всички материали използвани при производството на многофункционални принтери са или от рециклирани материали, или могат да се рециклират. • Уникалните тонери на Konica Minolta Нашите продукти са природосъобразни и благодарение на уникалните Konica Minolta Simitri и Simitri HD (High Definition) полимеризирани тонери. Производството на тези тонери води до намаляване на емисиите CO2 с 40% сравнение с предишни прахообразни тонери. Simitri и Simitri HD тонерите помагат и за намаляване на консумацията на енергия на нашите копирни машини чрез по-ниската точка на изпичане. Тъй като процесът на фиксиране съставя приблизително 60% от общата консумация на енергия, използването на тези тонери води до пестене от до 20%.
Коника Минолта Бизнес Сoлюшънс България, като част от Konica Minolta Group, е отдадена на каузата за опазване на околната среда и прилага ефективно програми за намаляване влиянието върху нея. Част от нашите инициативи са: • Изпращане на електронна фактура и намаляване разхода на хартия в офиса • Насърчаване принтирането от двете страни на всеки лист, както в офиса така и сред нашите клиенти • Създаване на еко-кутия за разделно събиране на използваните тонер касети, предоставяна на нашите клиенти • Използване на електронно банкиране • Електронна кореспонденция с нашите клиенти, контрагенти и партньори винаги, когато това е възможно • Използване на рециклиращи се торбички • Разделно събиране на отпадъците • Пълно изключване на всички компютри и техника в края на работния ден • Партньорство в зелени инициативи • Инициативи по възстановяване и опазване на биологичното разнообразие
Gourmet Publishing
Природата и нейните дарове са най-голямото ни богатство затова списание „Меню” и DiVino magazine се печатат на рециклирана хартия – това е нашият скромен принос за опазването на планетата ни.
Не изхвярляме старите броеве на списанията, а ги даваме за рециклиране, заедно с всички хартиени материали, които използваме в офиса и събираме разделно в отделно кошче за хартиени отпадъци.
Използваме рециклирана хартия за копирната машина и винаги използваме един лист и от двете му страни.
Използваме енергийно спестяващо осветление и ползваме климатиците на екорежим.
Напълно изключваме всички компютри и техника в края на всеки работeн ден.
От друга страна насърчаваме използването на местни продукти и често ги предлагаме като заместители на чуждоземни, защото за нас има значение колко километра е изминал един продукт, преди да се появи в чинията ни и колко вредни емисии сме спестили поради дългия му път преди да стигне до нас.
Дълбоко уважаваме и пишем за онези производители, които са се посветили на мисията да осигуряват на хората екологично чисти продукти без всякакъви вредни и отровни химични съединения, които нарушават естественото равновесие на почвата и прикриват истинския вкус на продуктите.
Ние сме и за пълноценното оползотворяване на храната, против безотговорното й изхвърляне и за създаването на хранителни банки, осигуряващи качествена храна на огромен брой нуждаещи се от нея.
Заставаме и зад международното движение SlowFood, заради усилията му да преоткрие и възроди автентични местни продукти, сортове и породи по цял свят и да съхрани агро-гастрономическото биоразнообразие на планетата ни.
Агенция за преводи Уники
Ние от Уники се стремим да бъдем зелени, доколкото е възможно.
За целта:
изхвърляме отпадъците разделно
ограничаваме до минимум принтирането
рециклираме тонер касетите
избягваме найлоновите торбички
издаваме предимно електронни фактури
предпочитаме електронните варианти на речници, книги и списания, като за целта използваме таблети и четци за електронни книги
провеждаме онлайн маркетингови кампании вместо печатни
Вярваме, че ако всеки един от нас промени отношението си към околната среда и ближните, светът ще се подобри.