Ангажиментите

Спирал Сълюшънс ЕООД Една от основните цели при създаването на мобилното приложение CallMyName е освен да улесни максимално комуникацията между фирмите, и фирмите и техните клиенти, да намали драстично употребата на хартиени визитки, рекламни листовки и брошури с координати и други. Стимулираме нашите партньори да се включат активно в зелената инициатива, като подаряваме към всеки бизнес профил в мобилното ни приложение безплатни виртуални визитки за всички служители. Подкрепяме зелени инициативи и да насърчаваме потребителите на онлайн проектите ни да участват в тях. Насърчаваме пазаруването в пликове за многократна употреба. Въвеждаме зелени практики в офиса, като: • Пестеливо и повторно използване на хартия; • Принтираме само най-нужните неща; • Издаване на електронни фактури; • Максимално използваме електронни варианти на комуникация с нашите партньори и клиенти; • Намаляване на разходите на електроенергия.
ТЕРМИТ - А ЕООД
Да предлагаме и изработваме рекламни материали на рециклирана хартия. Да предлагаме сувенири от рециклирани материали.
Да намалим използването на хартия в офиса и да събираме разделно отпадъците.
Да използваме електронни фактури.
Да използваме енергоспетяващи осветителни тела в офиса. Да участваме в инициативи свързани с опазването на природата.
Да участваме в инициативи свързани с опазването на природата.
Камарад ЕООД Намаляване употребата на хартия във фирмата.
V Consulting Ltd
Ние вярваме, че отговорното отношение към ресурсите и околната среда е в основата на съвременната бизнес-етика. V-Consulting работи за:
Осъществяване на зелени идеи сред своите клиенти, разработвайки стратегии и проекти за опазването на околната среда, съобразно спецификата на бизнес-сферата на отделните компании, с чийто публични активности сме ангажирани; -
Стимулиране на екологични инициативи за облагородяване на градската среда;
Насърчаване на нашите служители, клиенти и партньори във всички техни действия, свързани с опазването на околната среда.
Повишаване на екологичното съзнание и култура на нашите клиенти, служители и партньори.
Служителите във V-Consulting следват отговорно поведение в офиса - използваме офис консумативите пестеливо и разумно; многократно използваме тонер-касети за принтери, като ги пълним, а не ги изхвърляме при тяхното изчерпване. Използваме електронни фактури, принтираме само най-необходимите неща, ненужната хартия връщаме за рециклиране; изключваме офис техниката, когато не я използваме. Не използваме пластмасови чаши и прибори; стараем се да оптимизираме употребата на електричество, редовно почистваме градинката пред офиса, насърчаваме пазаруването в пликове за многократна употреба.
Ангажираме се да популяризираме идеите на Зеления кръг и да привличаме нови и нови съмишленици.
"Кафе на Колела" EOOD
Да използваме чашки за еднократна употреба които са произведени от хартия и от възобновяеми източници като пшеницата и са напълно биоразградими.
Това е бизнес,който използва за придвижване колело и по този начин се ангажираме да популяризираме и акцентираме на алтернативните възможности за движение и да провокираме малки и големи да мислят в насока каране на колело.
Да предлагаме кафе специалитети и напитки без консерванти,както и включване в асортимента на изцяло био продукти.
Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД
С внедряването на Система за управление на околната среда в края на 2011г., съгласно стандарт ISO 14001:2004, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп въведе строги правила и ангажимент за постигане на добра резултатност спрямо околната среда. Още на етап разработка ние поемаме ангажимент да предприемем всички необходими превантивни действия и мероприятия, с цел намаляване на отрицателното въздействие спрямо околаната среда при реализиране на проекти. Целта е ограничаване потреблението на природни ресурси, разделно събиране и предаване на отпадъците, недопускане на извънредни ситуации и инциденти, имащи отношение към околната среда.
През 2012г., компанията ще участва в няколко обществени инициативи за почистване и облагородяване на замърсени райони, от градската и крайградска част на Столицата.
Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД поема ангажимент да продължи развитието на внедрената вътрешно-фирмена зелена политика, свързана с рециклиране на хартия, излязло от употреба електронно оборудване, тонери, батерии, луминесцентни тръби.
Компанията участва в проект "Сливи за смет 2012" на международната организация JCI - Junior Chamber International Bulgaria. Хартия или оборудване, предназначени за рециклиране, се даряват от компанията за изграждане на детски спортни съоръжения.
Компанията поема ангажимент да предлага рекламните си материали на рециклирана хартия.
УИГ България ЕООД
УИГ България се ангажира да подпомага бизнеса и институциите в България за постигане на устойчиво икономическо развитие, в хармония със социалната и околна среда. Ще постигнем това чрез качествени консултантски услуги и обучения, успешно реализирани проекти, привлекли европейско финансиране, и грижа за намаляване на собствения ни екологичен отпечатък.
Специално за нашите партньори, членове на Зеления Кръг, ще предложим обучения за ръководни кадри и ключов персонал, ползвайки се със специални отстъпки, както и дългосрочно партньорство с цел привличане на програмно и проектно финансиране за проекти, свързани с опазването на околната среда и корпоративната социална отговорност.
АПЕКС СЕРВИЗ ООД
Фирма АПЕКС СЕРВИЗ ООД и зеленото мислене на колектива й от служители: Въведена е програма за управление на отпадъците, която включва разделното им събиране, съхранение и предаване за преработка.
Фирмата е в процес на интегриране и сертификация по Международния стандарт ISO 14001- Опазване на околната среда.
Внесен проект за одобрение за регистрация по EMAS.
Регистриран организатор в кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден“ и участник с над 80 доброволци от своите служители.
Участие в други зелени инициативи.
Максимално сме ограничили разпечатването на хартиен носител; принтираме само най-важното; за вътрешно потребление използваме хартия втора употреба.
Всички изходящи и-мейли изпращаме с прикачен призив: „Принтирай само ако е наистина необходимо“.
Предлаганите от фирмата висококачествени продукти, услуги и техника отгаварят на всички изисквания за безопасност и природосъобразност.
Pure Water
Нашата мисия е да е представим на българския пазар концепция за консумация на чиста питейна вода от източника.С избора на филтриращи и пречистващи диспенсери предотвратявате замърсяването на околната среда, като: • Спомагате за намалявате отделянето на въглероден двуокис и др. вредни емисии: → Причинени от производството, дистрибуцията и оползотворяване на пластмасови бутилки; • Намалявате приноса си в изхвърлянето на отпадъци: → 80% от материалите, от които са изработени машините на Waterlogic подлежат на рециклиране; → Отнема хиляди години използваните пластмасови бутилки да се разградят; → Пластмасата формира 25% от отпадъците; → Едва по-малко от 5% от пластмасовите отпадъци се рециклират. • Намалявате изразходването на енергия: → Машините на Waterlogic се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, близка до тази на електрическа крушка. • Намалявате зависимостта от нефт и остатъчни суровини:
В нашата ежедневна работа се стремим да оптимизираме използването на хартия и ел. енергия.
Роззи Травел ЕООД Въвеждане на зелени практики в офиса • Пестеливо и повторно използване на хартия • Презареждане на тонер касетите • Разделно изхвърляне на отпадъците • Максимално използване на електронни варианти на комуникация с нашите контрагенти и клиенти • Използване на електронни подписи при кореспонденция с банки и държавна администрация • Намаляване на разходите на електроенергия Стимулиране на нашите клиенти да се включат активно в зелената инициатива чрез : • Подаряване на всеки клиент закупил наш пакет за България на пазарска чанта , за да се избегне употребата на найлонови торбички • Подаряване на всеки клиент закупил пакет за чужбина със самолет на 1 фиданка , със засаждането на която да се „откупи” извърления в атмосферата СО2 .