Ангажиментите

www.pinks.bg
Да продължаваме да издаваме рекламните си материали на рециклирана хартия
Да принтираме само най-нужните неща. Да изпращаме с всеки email съобщението "Принтирайте само ако е наистина необходимо".
Да подкрепяме зелени инициативи и да насърчаваме читателите си да участват в тях.
Да насърчаваме пазаруването в пликове за многократна употреба.
CallPoint New Europe
Ние поставяме устойчивото развитие на бизнеса ни като неразделна част от политиката за корпоративна социална отговорност на CallPoint New Europe. Нашият бизнес е динамичен и затова за нас е от първостепенна важност той да бъде в максимална степен в хармония с околната среда и нейните също така динамични и комплексни процеси, като следваме и работим върху иновативни и отговорни към околната среда практики. Нашите ангажименти:
Да контролиме консумацията си на електроенергия, вода и хартия
Да намалим използването на пластмасови опаковки и изделия в нашите офиси
Да рециклираме хартия и офис консумативи
Да разработваме и участваме в разнообразни проекти за почистване, залесяване, рекултивиране на околната среда
Да призоваваме нашите служители, партньори и клиенти за съпричастност към идеите за устойчиво бизнес развитие и намаляване на въглеродния отпечатък
ВИА ПРОПЪРТИ
Календарите ни за 2012г. са изработени от хартия CyclusOffset - първата европейска марка рециклирана хартия.
Офис техниката се изключва, когато не се използва.
Офис консумативите се използват пестеливо и разумно - документите се отпечатват двустранно.
Не използваме пластмасови чаши.
Събраната хартия се връща за рециклиране.
иста България ЕООД (www.ista.bg)
иста България реализира различни проекти, свързани с екология и енергийна ефективност. От септември 2011 г. вход е проектът „Енергийна ефективност и екология в детските градини”, който е част от политиката на иста за социална отговорност и обществена ангажираност. Целта на проекта е да предаде на деца на възраст 5-6 години основните навици, свързани с енергийната ефективност и опазването на околната среда и обхваща детски градини в София, Пловдив и Плевен. Посредством специално изработени карти, учебни помагала и т.н. с илюстрации, които изразяват някои от основните правила на енергийната ефективност в ежедневието и принципното отношение към околната среда, децата лесно усвояват първите стъпки към екологичното поведение в живота. Така ще се положат основите на отговорното отношение към природата.
иста България реализира проект за разработване и внедряване на он-лайн клиентска платформа, първата по рода си сред дружествата за дялово разпределение в България. Целта е по електронен път да се предоставят максимално много услуги за клиентите, както и да се следят сметките, консумираната енергия и т.н., което също е част от енергийноефективното поведение на потребителите на енергия.
иста България има подписани договори с организации за рециклиране и оползотворяване на различни отпадъци, свързани с дейността на компанията – стари уреди за дялово разпределение, батерии и т.н. като така изпълнява своя обществен ангажимент за опазване на околната среда.
иста България дигитализира голяма част от своята документация, договори и т.н. и успешно минимизира употребата на хартия, а оползотворената вече се предава за рециклиране, като по този начин щади ресурсите на Земята.
Служителите на иста България не принтират ненужни писма и документи от мейлите си и насърчават своите партньори и клиенти към отговорно отношение към природата чрез „зелен подпис/призив”.
Служителите на иста България са привърженици на системата и правилата за разделно събиране на отпадъци на работното място.
Стремежът на иста България е принципите на енергийна ефективност и екологосъобразност, които са „постулати” в дейността й и поведение на служителите в офисите, да се превърнат в начин на живот и вкъщи.
иста България поема ангажимента да спазва вече установените „зелени” принципи в своята работа и да разширява екологичното отношение на своите служители чрез различни вътрешнофирмени обучения, каскади и др.
АРМИНА ООД АРМИНА ООД произвежда и търгува сертифицирана биологична розова вода като по този начин опазва земята и водите от замърсяване с пестициди и минерални торове АРМИНА ООД предлага на български пазар сертифицирана био козметика на реномираните марки от Германия LOGONA SANTE, neobio, AlmaWin, Klar, както сертифицирани хранителни био добавки Fitne и сертифицирани еко продукти за дома Aries. По този начин ние допринасяме за опазването на околната среда с намаляване на замърсяването на природните ресурси. АРМИНА ООД е въвела философията "Зелен офис" АРМИНА ООД печата на рециклирана хартия, събира разделно отпадъците, печата двустранно, използва "зелен бутон" на компютрите, изключва компютрите след работа. Членовете на екипа компостират в личните си градини и популяризират Зелената идея чрез лекциии, демонстриране на опазващи околната среда практики.
"София Ауто" АД
Фирма „София Ауто” АД се включва в инициативата на сп. Мениджър “Зеленият кръг”, като поема следните конкретни ангажименти за своята дейност с цел опазване на околната среда - ефективно функциониране на Системата за управление на околната среда, като планирано я оценява, периодично я актуализира и предприема мерки за непрекъснатото й подобряване; контрол и управление на флуорирани парникови газове чрез подходящото им събиране, съхраняване и обезвреждане; разделно събиране и предаване на отпадъците на лицензирана организация за оползотворяване и рециклиране на отпадъци; осигуряване на алтернативно отопление и енергоспестяващи отоплителни и осветителни тела; осигурен собствен водоизточник, редовно почистване на каломаслоуловителите и филтрите.
Като допълнение към изборените ангажименти могат да се поставят усилията за въвеждане и продажба на екологично и икономично насочени продукти на марките, които предлага “София Ауто” АД. В момента компанията предлага хибридна версия на Cadillac Escalade, която е с до 43% по-икономична от стандартната и отделя с 22% по-малко вредни емисии; EcoFlex версии на Opel с намалени нива на вредни емисии и разход на гориво; версии на Opel, серийно оборудвани с метанова уредба. От 2012 г. ще започне продажбата на електрически автомобил с удължен пробег – Chevrolet Volt.
ЕКСЕЛ ЕООД
ЕКСЕЛ ЕООД - Свищов се присъединява към Зеления кръг, като регламентира спазването на следните ангажименти:
1. Развиване на производство на консумативи за автосервизно обслужване, като възможност да предложим щадяща природата алтернатива – железни тежести за балансиране на автомобилни гуми, които да заменят широко използваните цинкови и оловни тежести.
2. Регулярно събиране и предаване за преработка и рециклиране на всички отпадни материали от автосервизната и производствената дейност на фирмата.
3. Износените автомобилни гуми /негодни за експлоатация/ се предават на фирма, която извършва преработка и утилизация за извличане на гориво. Продуктите, които се извличат от процеса са: / Течна фракция пиролизно гориво – използва се за отоплителни ситеми на сгради базирани на течно гориво. / Високо въглероден остатък – използва се като твърдо гориво (7000-7500 kal.) и като суровина в химическата промишленост под формата на активен въглен. / Металкорд – съдържа стомана и се използва като суровина за последващо претопяване и влагане в металургични продукти. / Пиролизен газ – използва се на 100% за поддържане на технологичния процес при изгаряне в газова горелка.
4. Внедряване на решение за събиране и предаване за рециклиране на негодните за употреба батерии и акумулатори.
5. Изграждане и успешно развиване на партньорства с други зелени фирми /Ин Тайм ООД, Захарни Заводи АД – Горна Оряховица, Шел България ЕАД и др./ за намаляване на въглеродния отпечатък върху природата.
6. Включване на изречение в електронната визитка за отпечатване на хартиен носител само в краен случай.
7. Икономично използване на енергийните ресурси и офис консумативи.
8. Пълно изключване на всички компютри и промишлена техника в края на работния ден.
…….. Защото ни е грижа!
Бизнес Куриер ООД
Отпечатваме нашите рекламни материали на рециклирана хартия.
Стремим се максимално да ограничим разпечатването на хартиен носител. Когато това е необходимо използваме рециклирана хартия.
За вътрешно потребление използваме хартия втора употреба. Събираме и предаваме за рециклиране хартиените ни отпадъци.
Заменяме полиетиленовите пликове(флаери) с хартиени опаковки.
При осъществяване на дейността си използваме екологичния масов градски транспорт(метро, трамвай, тролей), велосипеди, мотопеди както и автомобили с ниски емисии на вредни газове.
Ще се стремим да запазим и увеличим нашия скромен принос за опазване наоколната среда и в бъдеще.
БОДЕ
Поддръжка и опазване на озеленените площи на територията на България
Залесяване и подпомагане на дейности по облагородяване на пустеещи зелени площи
Оборки и почистване на терени от отпадъци
КЛИМА АДВАЙС ООД
Намаляване на потреблението на енергия, чрез разработване на устойчиви и високоефективни енергийни решения за климатизация на сградите
Разработване на системи за интелигентното използване на енергията при поддържане на микроклимата на сради