ДАЙВА КОНСУЛТ ООД Зеленият кръг

  • Намаляване разхода на хартия.

Счетоводна къща “ДАЙВА” е основана през 1996г. с предмет на дейност организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и прогнозни финансови отчети, консултации и обучение в областта на счетоводството, данъчното и трудовото законодателство, финансите и бизнес проектите. С нас ще имате спокойствието, че отчетността на Вашата фирма ще бъде извършвана професионално, в съответствие с действащата в страната нормативна база и в законните срокове. Спокойствие, гарантирано от многогодишен практически опит в областта на счетоводството и от обучението на персонала във Висши учебни заведения, курсове и престижна счетоводна и икономическа литература.

Listo