• Да събираме разделно отпадъците в офиса

  • Да използваме енергоспестяващи крушки Да изключваме компютрите си, когато не работим с тях Да използваме оптимално климатиците и да ги почистваме редовно, така че да пестим енергия Да не оставяме светещи лампи или включени електроуреди, когато не ги ползваме Да си плащаме сметките онлайн Да използваме текстилни торбички при покупки Да не купуваме излишно количество материали за офиса, с което да увеличаваме потреблението на опаковки Да се стремим да използваме максимално масовия градски транспорт Да се качваме пеша до офиса, за да не употребяваме излишно количество електричество за асансьор Да отглеждаме зелени растения в офиса Да следим нивата на СО2, посредством въглероден калкулатор Да използваме керамични съдове в офиса, а не еднократни Да използваме хартията от невалидни документи за повторен печат, за да не хабим излишно количество Дрехите, които не носим, да даряваме на домове и институции Всяка година да засаждаме брой дръвчета, равен на броя на служителите в агенцията

ДеКони е международна верига от агенции за пълно рекламно обслужване с клонове в София, Букурещ и Белград. Основана е в София през 1995 г. В България агенцията обслужва клиенти като OMV, Volkswagen LCV, Екопак, Unilever, Lidl, Девин, Национален център по безопасен интернет. За тях през годините са създадени и проведени стотици локални, национални и регионални кампании в областта на корпоративната социална отговорност като „Сложи зелена точка. Събирай разделно”, „Ден на гората в ОМВ”, „OMV маратон”, „Ела да поиграем”, „Корупцията убива”, „Ти избираш”. Компанията ще продължава активно да насърчава и подпомага клиентите си за въвеждане на насочени към устойчиво развитие практики.

Listo