Desert Ice Project Зеленият кръг

  • Информиране на възможно повече хора и организации за смисъла от природосъобразното поведение, стремежа към устойчиво развитие, и последствията от всяко едно наше действие/бездействие.

  • Разделно събиране на отпадъците.

  • Засаждане на дървета.

Desert Ice Project е изследване посветено на взаимовръзките между процесите в заобикалящата ни среда и човешкия фактор - демографски процеси и всяка една човешка дейност, събрани в икономика, социално развитие, политика и т.н.

Desert Ice Project се опитва да дефинира ситуацията в момента, и да я използва като изходна позиция за решаването на множество взаимосвързани проблеми пред човечеството, което не може да си позволи да ги решава един по един, а трябва да се бори на всичики фронтове едновременно.

Всеки проблем е скрита възможност.

Listo