ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ Зеленият кръг

  • Създаване на устойчива застроена среда, щадяща максимално ресурсите, материалите и енергията, чрез планиране, методичност, познание и качествени проекти, съобразени с последните еконормативни изисквания и природните дадености.

  • В проектите на ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ се залагат най-новите достижения на строителните материали и технологии, характеризиращи се с високи топлоизолационни характеристики, както и системи за енергоспестяване.

  • Популяризираме и успешно убеждаваме клиенти и партньори да инвестират в качествени строителни материали и в системи, ползващи възобновяемата енергия – слънце, вятър, вода, биомаса и др.

  • При проектиране се съобразяваме с околната среда – не премахваме съществуваща растителност, като в някои случаи сме осъществявали мероприятия по преместване на многогодишни смърчове.

  • С личното участие на Управителя на ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ в УС на Българска Предприемаческа Камара в Строителството, Отраслов съвет за тристранно сътрудничество при МРРБ, Консултативен съвет към САБ, провеждаме възприетите от нас принципи за устойчивост при взимане на решенията касаещи добрата строителна практика и предложенията за промяна на законовата уредба. С преподавателската си практика в УАСГ арх. Дикански възпитава бъдещите професионалисти в отношение към опазване на околната среда.

  • Ще продължим да намаляваме употребата на хартия, като използваме всеки лист хартия двустранно. Ще намалим ползването на електроенергия и вода. Изхвърляме отпадъците си разделно и ще продължим да полагаме усилия за по-чиста околна среда.

  • ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ ще допринася и насърчава колективната и индивидуалната екоинтелигентност във всяка една част от нашия живот за развитие на качествена среда за обитаване и за напред.

ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ е Студио за архитектура, планиране и интериорен дизайн,  наследник на ЕТ ДИКАНСКИ  регистрирана през 1991г. в гр. София.

Фирмата работи в няколко направления: архитектурно-строително и инженерно проектиране; интериор и декорация; маркетинг на строителните продукти и инсталационни системи; проектиране и изпълнение на художествени декоративни елементи.

ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ е Автор на множество проекти и реализации на административни, търговски, религиозни, индустриални и жилищни обекти, а в сферата на интериора на модели за корпоративен дизайн.

В дейността си ние дискретно съчетаваме местните стилови традиции със съвременните проектантски течения и нови строителни методи, при засвидетелстване на изключително уважение към обкръжаващата среда.

Listo