Домо Естетико ЕАД Зеленият кръг

  • С грижа към природата ще използваме енергоспестяващо осветление, което ще намали до 80% консумацията на електричество, за да пазим ресурсите на нашата планета.

  • Продуктите, които произвеждаме ще продължават да защитават директивата RoHS 2002/95/EC - ограничаване използването на следните 6 вредни субстанции: Олово Живак Кадмий Хексавалентен хром (Chromium VI or Cr6+) Полиброминатни бифенили (PBB) Полиброминатен дифенил етер (PBDE)

Домо Естетико ЕАД е собственик на Търговската марка REALUX - компактно луминисцентно енергоспестяващо осветление, което ефективно намалява разходите за осветление до 80%, и LED осветление, което гарантирано намалява разходите за осветление повече от 10 пъти.

Компанията и екипът й, притежават над 18 годишен опит в областта на светлоизточниците и се доказва като лидер в тава направление на Балканския полуостров, като печели пазари и в Украйна, Русия, Беларус, както и в Западна Европа.

Търговската марка REALUX е представена със собствени офиси в България (Домо Естетико ЕАД), Румъния (Bolkan TG srl) и Полша (REALUX PL). В тези страни разполагаме със собствени офиси, автопарк и над 80 служители, които се грижат за качеството и разпространението на марката.

Всички REALUX продукти са с ефективна гаранция от 24 месеца, произведени съгласно RoHS директива и машинно тествани за техническа изправност за всеки един продукт по отделно.

Listo