• Фирмата използва специална добавка към горивото- AdBlue- с цел намаляване на емисиите на вредни газове в околната среда.

За превоз и логистика на светли горива

Разполагаме със собствени автокомпозиции: влекачи и соло автомобили VOLVO, EURO 5 модел 2008 год. и полуремаркета, надстройки и ремаркета на европейския лидер в бранша SCHWARZMULLER, производство 2008 год. Всички композиции са сертифицирани и отговарят на изискванията на Международната конвенция ADR клас 3 FL за превоз на опасни товари по шосе, както и съответно оборудвани с най – съвременните измерителни устройства.

Притежаваме:

• Международен лиценз и извършваме превоз на опасни товари в Европейската Общност.

• Сертификат, издаден от Allianz CERT Германия за внедрена в дейността на фирмата Система за Управление на Качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 : 2000.

• В процедура сме за сертификация на интегрирана система за управление HSEQ по международните стандарти БДС EN ISO 9001 : 2008, БДС EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

• Всички автомобили са оборудвани с GPS-система с електронни средства за проследяване и получаване на постоянна информация за местонахождението на автомобилите, респективно на товара .

• Дейността се ръководи от специалисти, преминали обучения в Р. България и ФР Германия.

• Ние гарантираме на нашите клиенти качеството и количеството на заявените, натоварени и доставени горива.

• Наши партньори са: ЛУКОЙЛ България ЕООД, Петрол АД, Нафтекс Петрол АД; ЕКО България ЕАД; Топливо АД, Газтрейд АД, САКСА ООД, Ромпетрол България АД и др.

Listo