• Видеоконференциите революционизират начина, по който се прави бизнес и редуцират драстично въглеродните емисии. Те спестяват време, ресурси и ускоряват бизнес процесите. Ифелоус предоставя иновативни решения на команията Сиско за българския бизнес. Ние постоянно се стремим към опазване на околната среда чрез въвеждане на зелени технологии и тяхното популяризиране сред нашите клиенти.

eFellows е водещ български системен интегратор на пазара на информационни технологии.
Компанията е създадена през 2004 година с основен фокус разработка и внедряване на решения в сферата на комуникациите.
eFellows се отличава със сериозна техническа експертиза и задълбочено познаване на най-модерните и иновативни технологии.
От 2005 година в eFellows е въведена система за управление на качеството отговаряща на стандартите BS EN ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000 и ISO 9001:2000.

Listo