ЕКО ЕНЕРГИЯ СОЛАР ЕООД Зеленият кръг

  • Еко Енергия Солар ЕООД е консултанска компания, специализирана в разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Създадена през 2009г.фирмата предлага оптимални решения при проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични системи. Фирмата извършва предпроектнии съпътстващи проекта дейности : - откриване на подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи, - проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа, - търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, - изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация. - Провежда обучения, съобразени с конкретните нужди на клиентите. Еко Енергия Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.

Еко Енергия Солар ЕООД е консултанска компания, специализирана
в разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници. Създадена през 2009г.фирмата предлага оптимални решения при проектиране, доставка, изграждане,
въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични системи. 

Фирмата извършва предпроектнии съпътстващи проекта
дейности :

-         
откриване на подходящи терени за изграждане
на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи, 

-         
проучване на възможностите за присъединяване
към електропреносната и електроразпределителната мрежа,

-         
търсене на подходящи решения за осъществяване
на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура,

-         
изготвяне и комплектоване на цялостната
документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието
върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно
проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото
оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация.

-         
Провежда обучения, съобразени с конкретните
нужди на клиентите.

Еко Енергия
Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.

 

Listo