Еко Ноушън ООД Зеленият кръг

  • Намаляване потреблението на енергия и oпазване на водните ресурси чрез: - използване на енергоспестяващи електрически крушки; - използване на енергоспестяващи компютри и офис оборудване; - използване на енергоспестяващи системи за отопление и охлаждане; - принтерите, компютрите и другите офис машини автоматично да преминават към енергоспестяващ режим, когато не се използват; - намаляване употребата на пластмасови бутилки.

  • Намаляване консумацията на хартия и принтиране чрез: - двустранно принтиране върху рециклирана хартия; - принтиране само когато е необходимо; - непрестанно намаляваме консумацията на хартия;

  • Да насърчаваме партньорите и доставчиците си да намалят влиянието си върху околната среда.

“Еко Ноушън” ООД е консултантска фирма в сферите на корпоративната социална отговорност (КСО) и устойчивото развитие. Дружеството е регистрирано през април 2011 година в град София. Услугите, които предлагаме са: създаване на КСО стратегии, изготвяне на доклади за КСО, сравнителен анализ (Бенчмаркинг) на устойчивото представяне, комуникация на КСО, а също така и проучвания за КСО.

Предметът на дейност според дружествения договор на дружеството е: консултантска дейност в областта на екологията и опазването на околната среда; устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност; енергийния мениджмънт и опазването на климата; пречистването на водите, въздуха и почвите от промишлени и битови замърсители и преработването на твърди отпадъци; изготвяне на екологични експертизи, анализи, оценки, програми; развитие и управление на такива проекти; консултантска дейност в областта на правото, управлението, финансите, инвестициите, приватизацията, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица.

Listo