ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД ООД - гр. Перущица Зеленият кръг

  • "Електроапаратурен завод" ООД, гр. Перущица, се присъединява към Зеления кръг, като се ангажира със следните дейности: 1. Всички отпадни материали от производствения процес се предават за рециклиране и преработка.

  • 2. Поетапно внедряване на система за електронно банкиране и кореспонденция с държавната администрация и бизнеса. Политика на въвеждане на изречение в електронната поща за отпечатване на писма и прикачени документи само в краен случай.

  • 3. Отпечатване на рекламни материали на компанията върху рециклирана хартия.

  • 4. Инициативи за почистване на община Перущица, събиране и предаване на отпадъците за рециклиране.

  • 5. Подадена ръка към община Перущица за съвместно реализиране на проект по осветяване на общината с безвредно за околната среда и енергоспестяващо LED осветление.

  • 6. Пътуване към и от работното място на част от служителите с велосипеди.

  • 7. Осъзнаваме все по-нарастващата нужда от опазване на енергийните ресурси на планетата и влиянието на продуктите, които произвеждаме върху екологичния баланс. Като отговор на нашата загриженост от началото на 2010 г. стартирахме нова производствена линия в завода. Разработваме и в най-близко бъдеще предстои започването на производство, продажба, проектиране и монтаж на LED осветление в няколко продуктови групи - улично, промишлено, офисно и за дома. Предимствата на LED осветлението са както безвредността за околната среда на материалите, които се използват при направата им, така и в пъти по-дългият им живот и в пъти по-ниският разход на енергия, който имат, в сравнение с лампите с нажежаема жичка и луминесцентните.

  • Вярваме в идеята за една по-зелена България и работим за това!

"Електроапаратурен завод" - гр. Перущица е създаден през 1967 г. Намира се в гр. Перущица - на 20 км югозападно от Пловдив и на 120 км югоизточно от София.

Предмет на дейност на завода са проектиране, производство и търговия с комплектни комутационни устройства и електрически апарати - ниско напрежение.

В ЕАЗ работят 80 висококвалифицирани служители и специалисти.

Производствена гама:

Електрически табла до 1000 V, за разпределение и защита

- ел. табла за трафопостове

- ел. табла за кабелни мрежи и улично осветление

- ел. табла за производствени и технологични цели

- ел. табло по задание на клиента

Електромерни и разпределителни табла за жилищни и обществени сгради

Въздушни пускатели за управление и защита на ел. двигатели и променливотокови вериги

Стругоавтоматни и крепежни изделия

Монтажни възли и автоматични прекъсвачи

Метални изделия и аксесоари

Електростатично прахово боядисване - фосфат + полиестер

Инструментална екипировка

LED осветление - улично, промишлено, офисно и за дома

Listo