Елтрак България ЕООД Зеленият кръг

  • Като оторизиран дилър на Caterpillar „Елтрак България” е ангажирана с опазването на околната среда, предоставяйки на българския пазар машини CAT. Тази техника се отличава с ниските си нива на шум и вредни емисии, с разумното използване на енергия, вода и други природни ресурси при производството й, с възобновяването на източниците чрез рециклиране, както и с безопасната и комфортна работна среда за операторите. Двигателите Caterpillar, отговарящи на Етап IIIB изискванията на ЕС за вредни емисии, намаляват замърсяването с азотни окиси и частици съответно с 50 и с 90 процента спрямо предходните си модели.

  • Практика в „Елтрак България” е и разделното събиране на промишлените и битови отпадъци. Компанията е в партньорство и със специализирана фирма за изкупуване на отработените масла от сервизираните машини с цел да не се замърсява околната среда.

“Елтрак България” е официален дилър на технологичния лидер Caterpillar за строителна и минна механизация, дизелови и газови двигатели, генератори и кари, признати в целия свят като най-производителни и надеждни. Компанията е и официален дистрибутор на двигателите Perkins и на минните багери Bucyrus. Създадена през 1992 г., „Елтрак България” е един от първите частни вносители на строителна и минна техника за страната. Освен продажбата на нови и употребявани машини, компанията предлага и услугата за отдаване на оборудване под наем.

Търговската, складовата и сервизната база на „Елтрак България” е с центрове в София, Варна, Бургас и Стара Загора. 15 мобилни сервизни специалисти с напълно оборудвани автомобили покриват територията на страната и осигуряват поддръжката на машините и на самите работни площадки на клиентите. Екипът на компанията е съставен от над 80 квалифицирани специалисти, чието обучение и практика следват стандартите на представляваните марки и утвърдените европейски тенденции и опит. В отговор през 2009 г. „Елтрак България” е сертифицирана по ISO 9001:2008.

Listo