ЕнергоСервиз Зеленият кръг

  • С присъединяването ни към Зеления кръг, ЕнергоСервиз поема ангажимент чрез дейността си да работи за постигане на следните цели от Зеленият документ:

  • 1. Силна икономика - чрез трансфер на know-how за производство на продукти за мониторинг на околната среда с висока добавена стойност.

  • 2. Чиста околна среда – чрез дейността ни по поддръжка и развитие на системата за радиационен мониторинг на АЕЦ Козлодуй.

  • 3. Ефективно използване на ресурсите – чрез разработената Зелена политика, която се изпълнява от служителите на компанията.

  • 4. Опазване на климата – чрез непрекъснато усъвършенстване на инженеринговата ни дейност за изграждане на умна и независима енергетика, основана на нисковъглеродни енергийни източници

ЕнергоСервиз е регистриран през 2005 г. и се занимава със сервизна и инженерингова дейност по поддръжка, развитие и проектиране на цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ. Внася резервни части за цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ. ЕнергоСервиз осъществява техническата дейност за обслужване и ремонт на най-голямата и най-комплексната в света компютърно-информационна управляваща система „Ovation®”, която е монтирана на пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй. ЕнергоСервиз поддържа и системите за радиационен контрол в АЕЦ „Козлодуй”.Като компания, която предлага инженерни услуги в областта на ядрената енергетика, сектор с устойчиво развитие, ЕнергоСервиз, прилага най-добрите зелени практики, чрез които допринася за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

 

 

Listo