Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД Зеленият кръг

 • С внедряването на Система за управление на околната среда в края на 2011г., съгласно стандарт ISO 14001:2004, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп въведе строги правила и ангажимент за постигане на добра резултатност спрямо околната среда. Още на етап разработка ние поемаме ангажимент да предприемем всички необходими превантивни действия и мероприятия, с цел намаляване на отрицателното въздействие спрямо околаната среда при реализиране на проекти. Целта е ограничаване потреблението на природни ресурси, разделно събиране и предаване на отпадъците, недопускане на извънредни ситуации и инциденти, имащи отношение към околната среда.

 • През 2012г., компанията ще участва в няколко обществени инициативи за почистване и облагородяване на замърсени райони, от градската и крайградска част на Столицата.

 • Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД поема ангажимент да продължи развитието на внедрената вътрешно-фирмена зелена политика, свързана с рециклиране на хартия, излязло от употреба електронно оборудване, тонери, батерии, луминесцентни тръби.

 • Компанията участва в проект "Сливи за смет 2012" на международната организация JCI - Junior Chamber International Bulgaria. Хартия или оборудване, предназначени за рециклиране, се даряват от компанията за изграждане на детски спортни съоръжения.

 • Компанията поема ангажимент да предлага рекламните си материали на рециклирана хартия.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД (новото име на Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД) е единственият акредитиран Премиум дистрибутор (Premium Distribution Partner) - най-високото ниво на партньорство, за разпространение на цялата гама продукти и услуги, предлагани от Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс, както в България, така и в Македония.
Конкурентните предимства на компанията се дължат на собственото разработване и въвеждане в
експлоатация на продукти и услуги, специално предназначени да отговорят на
постоянно растящите изисквания на
клиентите по иновативен, надежден и интегриран начин. Мисията на дружеството е
да предлага висококачествени продукти за телекомуникационния пазар и съвременни
решения за тяхното внедряване с осигурени следгаранционни обслужвания.
Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД предлага иновативно портфолио oт продукти, системи и услуги, чрез които:

 • Проектиране, доставяне, инсталиране и поддържане на комуникационни системи;
 • Мултимедийни решения за пренос на глас, данни и видео;
 • Решения за Обединени Комуникации ( Unified Communications)
 • Решения за централизирани и разпределени корпоративни гласови комуникации (Cloud, VoIP, TDMи конвергирани);
 • Мултимедийни центрове за обслужване на клиенти;
 • Хардуерни и софтуерни мултимедийни терминали (телефонни терминали, софтуерни клиенти);
 • Системи за оповестяване на населението при бедствия и аварии;
 • Системи за диспечерски центрове
 • Решения за корпоративни мрежи и сигурност на база на продуктовата гама Ентерасис (Enterasys);
 • Консултиране на потенциални и настоящи клиенти по отношение на оптимизиране на съществуващата комуникационна и информационна инфраструктура;
 • Системи за информационна сигурност;
 • Разработка на софтуер;
 • Изграждане на центрове за данни и информационни системи;
 • Центрове за обслужване на клиенти;
 • Проектиране, изграждане и узаконяване на междуселищни и FТТx оптични кабелни мрежи;
 • Доставка на пасивни компоненти и материали за изграждане на оптични кабелни мрежи

Фирмената политика и организацията на работа са в съответствие с изискванията на внедрените Система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008; Информационна сигурност, съгласно стандарт ISO 27001:2005; EN IEC ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда и BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

www.enterprise-grp.com

 

 

 

 

 

 

 

Listo