ЕТ ”Тома-Петър Томов” Зеленият кръг

  • Като част от Зеления кръг ние ще извършваме следните дейности, който са в нашата сфера:

  • 1. Информационно обслужване 1.1. Дава информация на гостите си за местната природа, земеделие и култура по разбираем начин и активно им ги предлага по различни начини. 1.2. Информира гостите си кое поведение е заплашва природата Пример: бране на цветя, производство и търговия със сувенири направени от диви животни. 2. Подкрепа за екологосъобразно използване на земята 2.1. Управлява земята/градината по екологосъобразен начин, с уважение към местната флора и фауна. Използва пестициди само в изключителни случаи. 2.2. По възможност предлага биологични продукти на туристите. 3. Използване на вода и енергия по ефективен и отговорен начин 3.1. В зависимост от местните обстоятелства ние организираме водното и енергийното потребление по възможно най-спестяващ начин и по възможност използва възобновяеми енергийни източници. 3.2. Информира гостите за вредата от ежедневното пране на спалното бельо и хавлиите в случаи, че престоят им е повече от една нощувка. 3.3. Отстранява незабавно всички течове на вода 3.4. На разположение на гостите има информация за ефективно и отговорно ползване на вода и енергия. 4. Екологично строителство 4.1. Стреми се към изпълнение на строителните и ремонтни дейности по устойчив начин. 5. Намаляване на отпадъците 5.1. Осигурява възможност на гостите за разделно събиране на отпадъците и третира отпадните води според законовите изисквания в страната. 5.2. Действа точно в съответствие със закона за третиране на отпадъците 6. Екологосъобразен транспорт 6.1. Рекламира обществения транспорт и значението на екологосъоразните видове транспорт Пример: предоставя разписанието на обществения транспорт на информационно табло, предоставя информация за най-близката възможност за наем на колело. 7. Активен принос към опазване на природата 7.1. Избягва да рекламира и предлага дейности, които обезпокояват диви животни, разстройват тяхното обичайно поведение в резултат на шум, посещения и др. 7.2. Стреми се да предлага допълнителни услуги, които не увреждат околната среда: планинско колело, пешеходни преходи, езда и др. 8. Активен принос към опазване на културното наследство 8.1. Обръща внимание на традиционните строителни техники при строителни и ремонтни работи. 9. Активен принос към местната икономика 9.1. Купува предимно от местни магазини и си сътрудничи с местни доставчици на услуги 9.2. Предлага храна, селскостопански продукти, сувенири и/или други стоки и услуги, предоставяни/ произвеждани предимно на местно ниво 10. Развитие на екологичната политика 10.1. Стреми се към въвеждане на нови практики за подобряване на екологичните резултати от дейността.

ЕТ ”Тома-Петър Томов” има три обекта: хотел „Тома” в Сливен, къща за гости „Царска Одая”и конна база „Табора”- село Ичера, Сливенско

Listo