Европейски Център за Екологична Икономика Зеленият кръг

  • Европейският Център за Екологична Икономика (ЕЦЕИ) си е поставил за цел да подпомага и поощрява икономиката, която е насочена към опазване на околната среда и природата.Чрез конференции и установяване на контакти между бизнесмени, есперти и учени от България и европейските страни, както и от цял свят, искаме ЕЦЕИ иска да даде активен принос за стабилен икономически растеж по екологично отговорен път и при спазване на европейските стандарти както и за привличане на инвестиции в екосферата.

Европейският Център за Екологична Икономика
е сдружение с нестопанска цел.

Нашите основните цели са:

· да подпомагаме и насърчаваме икономиката, която се грижи за
опазването на околната среда като основен приоритет на всяко развито
общество;

· да допринесем за стабилен икономически растеж по екологично
отговорен път и при спазване на европейските стандарти;

· да привличаме инвестиции за подобряване и опазване на
околната среда;

· да допринесем за задълбочаване на диалога между бизнеса,
неправителствения сектор, медиите, централната и местни власти по
всички въпроси, отнасящи се до процесите на опазване на околната среда
в България и страните от региона на Централна и Югоизточна Европа.

Listo