ФАМИЛЕКС ЕООД Зеленият кръг

  • ФАМИЛЕКС ЕООД се пресъединява към Зеленият кръг като поема следните ангажименти: 1.Всички отпадъци от производствения процес се събират разделно и предават за рециклиране.

  • 2.Подели сме инициятивата "ЕКО ОФИС", която включва: използване на рециклирана хартия, използване на офис техника с по-висок енергиен клас, повторно използване на хартията за принтиране и ксерокопиране, изключване на всички компютри, климатици и осветление след края на работния ден, използване на енергоспестяващо осветление, прекратихме използването на пластмасови чаши в офисите.

  • 3.В офисите на фирма ФАМИЛЕКС ЕООД не се пуши.

  • 4.Политика за включване на изречение в електронната визитка за отпечатване на хартиен носител само в краен случай.

  • 5.Използване на електронно банкиране и електронна кореспонденция към държавната администрация и бизнеса.

  • 6.Ежегодно включване в инициатива за почистване на площи от Гребен канал - гр.Пловдив, защитени от Натура 2000.

  • 7.Политика за оптимизиране трафика на град Пловдив, която се състои от групово придвижване на служителите на ФАМИЛЕКС ЕООД към и от работното място.

  • 8.Отпечатване на рекламните материали на фирмата на рециклирана хартия.

ФАМИЛЕКС ЕООД е една от водещите компании в своя бранш. Основният й предмет на дейност са внос, пакетаж, дистрибуция и търговия с хранителни продукти. В порфолиото са застъпени различни видове ориз, варива, брашна, мюслита, консерви и др.

В компанията успешно е внедрена и се прилага Интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, както и НАССР система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки, за да се гарантира напълно качеството и безопастността на храната, която предлагаме на нашите потребители.

Складово-производствената и административна база на ФАМИЛЕКС е разположена на територията на 8000 кв.м. Компанията разполага със собствени логистични бази в градовете Пловдив, София, Плевен, Монтана, като във фирмената стратегия за развитие до края на годината е заложено отварянето на още две логистични базив района на Централно-Източна и Източна България.

Listo