Фасилити Оптимум Зеленият кръг

  • • Ангажираме се да спазваме философията и принципите на устойчивото развитие и да ги прилагаме в ежедневната си работа

  • • Ангажираме се да призоваваме нашите клиенти, партньори и служители да бъдат съпричастни с идеята за опазване на околната среда

  • • Ангажираме се да оптимизираме разходите за материалите, които използваме в ежедневната си работа

  • • Ангажираме се да бъдем пестеливи при употребата на електричество и водни ресурси

  • • Ангажираме се да проявяваме грижа при изхвърлянето на отпадъците

  • • Ангажираме се да бъде съпричастни към всички екологични инициативи и кампании

 

Фасилити Оптимум е компания с пълно национално покритие, ексклузивно
специализирана в управлението и поддръжката на сгради – фасилити мениджмънт. Към момента
се грижим за близо 400 000 кв. м, като извършваме услуги по почистване на
повече от 235 000 кв.м офисна площ, по техническа поддръжка на над 260 обекта и
профилактика и поддръжка на над 5 000 съоръжения.

Listo