Фондация „Граждани срещу бюрокрацията” Зеленият кръг

  • Всички документи, предлагани от Pisar.bg са оптимизирани с цел минимален разход на хартия, чрез грижливо подбран формат на документа, намаляващ страниците.

  • Разработване на система за онлайн подписване на документи. По този начин ще намалим необходимостта от разпечатване на документи.

  • Сървърите ни са в колокейшън център, захранван от соларни панели и с нулеви въглеродните емисии.

  • Даваме предимство на електронната кореспонденция. Насърчаваме и потребителите на разработената от нас платформа „Pisar.bg” да използват електронна комуникация, създаваме условия за сключване на електронни договори.

  • Получаване на електронни фактури винаги, когато е възможно.

  • Когато се налага да печатаме, то печатът е двустранен, върху рециклирана хартия.

  • Използваме повторно хартия, тонер и други консумативи.

  • Екипът ни участва и поема ангажимент да организира доброволчески инициативи за почистване на площи, засаждането на нови дръвчета и други.

Създадохме Фондация „Граждани срещу бюрокрацията” с основната цел да се противопоставим на инерцията на държавните и общински органи и институции, да предизвикаме необходимите промени в закостенялата структура и метод на работа на администрацията.

Основният и най-мащабен проект на фондацията е сайтът Pisar.bg. Той е иновативен продукт, който предоставя качествени онлайн услуги, напълно безплатно. Сайтът предлага значителен брой документи – от молби, пълномощни, различни договори до документи, необходими за регистрация на фирма. Потребителят е максимално улеснен – попълва създадените форми онлайн и получава готов документ на своя e-mail. Отнема секунди и спестява адвокатски хонорари и нотариални такси.

Проектът Pisar.bg е напълно безплатен и разходите, необходими за поддръжката му се покриват от средствата, набрани чрез дарения. 

Избраният метод на финансиране напълно кореспондира с мисията на проекта, а именно да съдейства на  гражданите и представителите на бизнеса в изпълнението на множеството административни процедури, при реализирането на техните законни права и задължения. Споделяме нашето ноу-хау и спестяваме огромен времеви и финансов ресурс на своите потребители. Пестим и огромни количества хартия, тонер и други офис материали чрез изключително минимизиране възможността да се допуснат грешки. Същевременно оставяме място за проява и развитие на личностните знания и умения чрез самостоятелно изготвяне на документи.

Listo