GLOBAL GREEN CITY Зеленият кръг

  • Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие.

  • Изграждане на бизнес партньорства с цел понижаване на въглеродния отпечатък

GLOBAL GREEN CITY е специализирана в разработване, инвестиране и реализиране на проекти в сферата на опазването на околната среда и повишаването на качеството на живот на хората чрез екологически чисто производство на електрическа и топлинна (за отопление, охлаждане или производствени цели) енергия от следните източници:
- Твърди битови отпадъци;
- Органични отпадъци от хранително-вкусовата и преработвателната промишленост;
- Отпадъци от отглеждането на животни (фермерски отпадъци);
Дейността на фирмата е подчинена изцяло на използването на концепции, технологии и технически решения, доказали се в световен мащаб и отговарящи на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и здравето на хората.

Listo