• Въвеждане на СУОС2 и ISO 14001 сертификация

  • Реализиране на програма, свързана с енергийната ефективност и опазването на климата

  • Практикуване на отговорно „зелено” снабдяване

  • В дългосрочен план целим да сведем до минимум негативното влияние на GLOBUL върху околната среда. През следващите години планираме да: - повишим енергийната ефективност на компанията - оптимизираме употребата на хартия - да продължим да рециклираме ИУЕЕО1 - да инвестираме в развитието на е-услуги - да подкрепяме значими екологични проекти за опазване на околната среда с национално значение и дългосрочен ефект. - да променяме нагласите и поведението на нашите служители, клиенти и партньори

От старта през 2001 г. до днес GLOBUL налага име на „Зеления оператор”. Зеленият цвят за компанията е израз на свобода, чистота и отговорност. За всички нас това означава свобода на общуването, честност и прозрачност в отношенията с клиенти и партньори и отговорно поведение към проблемите на българското общество.

Като социално отговорна компания, GLOBUL инвестира в социалния и духовен живот на българското общество и заедно със своите клиенти и служители GLOBUL активно откликва на горещата нужда на цялото човечество за опазване на околната среда. Компанията партнира дългосрочно на българската държава в грижата за здравето на българските деца и за съхраняване на културното и историческото наследство на България.

 

 

Listo