Go Green Communications Зеленият кръг

  • • Go Green Communications поема ангажимент пред зеления кръг на българските компании за провеждане на вътрешнофирмена политика, съобразена с устойчивото развитие, развиване на човешки потенциал и капацитет, който отговаря на съвременните нужди и отразява разбирането за отговорно потребление и уважение към природата, разработването и прилагането на кампании и политики, насочени към повишаване на информираността по темите на климатичните промени и ролята на хората и бизнеса, както и лидерство и подкрепа за инициативи в тази посока. Служителите на компанията са пряко ангажирани с концепцията за устойчиво развитие, като не само подкрепят каузата, но и практикуват и стимулират отговорно потребление и проактивно прилагагат принципите на взаимодествие с минимални вреди за околната среда в ежедневието си.

  • • Максимално ефективно използване на енергийни и природни ресурси, в частност използване на електрическа енергия: В дейността си Go Green Communications ще използва максимално ефективно електрическата енергия, като употребява енергоспестяващи уреди и осветителни тела, а служителните на компанията изключват всички консумиращи енергия уреди, когато не се ползват и намаляват топлинното потребление чрез поддържане на по-ниски, но здравословни температури в офиса. Служителите на Go Green Communications имат ангажимент да използват многократно хартия, тонер и всички останали консумативи, които подлежат на многократна употреба, да използват за работата си продукти от рециклирани материали, както и рециклирана хартия и хартиени продукти, или такива, произведени от устойчиви гори.

  • • Компанията поема ангажимент за опазване на климата и чиста околна среда: Go Green Communications и служителите на компанията както в служебния, така и в личния си живот приемат ангажимент да събират отпадъците разделно и да ги изхвърлят само на определените за тази цел места, да рециклират всички материали и уреди, които подлежат на рециклиране в края на жизнения си цикъл и да намаляват употребата на невъзобновяеми енергийни източници и природни ресурси.

  • • Go Green Communications поема ангажимент да разпространява концепциите и политиките, залегнали в основата на зеления кръг на българските компании пред всички български организации – потенциални членове, с които компанията си партнира, както и пред всички потенциално заинтересувани публики.

 

Go Green Communications е консултантска агенция за комплексни услуги в областта на комуникациите. Агенцията предлага разнообразни висококвалифицирани специализирани услуги в областта на връзките с обществеността, public affairs и маркетинга. Go Green Communications работи както с корпоративни и индивидуални клиенти, така и с обществени, държавни и административни организации в България.

Go Green Communications следва най-високите международни стандарти на работа и осигурява на своите клиенти креативност, иновативен подход, добавена стойност на продукта, професионално и компетентно обслужване, персонално отношение и внимание към детайлите и спецификите на всеки казус.

 

Listo