• Природосъобразна реклама

  • Медиен канал на кампанията на ЕК за „Биоразнообразието”

  • Конкретните ангажименти, които GreenGraffiti® поема в България са: · да компенсираме оперативния разход на вода, който правим · да развиваме дейността на GreenGraffiti® у нас като по този начин макар и минимално, косвено намаляваме въглеродните емисии, предизвиквани от всички познати традиционни канали за рекламна комуникация на открито, тъй като се надяваме компаниите да предпочитат част от комуникационната им стратегия да се осъществява чрез нашата екологична технология, · да въздействаме благотворно върху отношението на хората и фирмите към околната среда и да ги провокираме към отговорна дейност чрез положителния смисъл и ненатрапчивост на нашите послания и добрия пример за правене на бизнес, който даваме.

GreenGraffiti® e нова за България екологична медия за маркетингова комуникация на открито. Осигурява социално-отговорна и природосъобразна алтернатива на традиционната реклама. Използвайки само шаблон и вода под високо налягане, GreenGraffiti® избирателно измива паважа под шаблона, оставяйки след себе си “изчистени” рекламни послания и изображения, които контрастират на фона на замърсените тротоари. Марката е регистрирана в началото на 2008 г. в Холандия. Оттогава има лицензирани партньори в повече от 10 държави на всички континенти и общо над 100 усшени проекта. Компанията стъпва у нас през март 2010 година като медиен канал на кампанията на ЕК за „Биоразнообразието”. В България се представлява от едноличното дружество на Любомир Любомиров.

Listo