Грийн Офис ЕООД Зеленият кръг

  • Рециклирайки празни тонер касети, ние спомагаме за глобалното намаляване на консумацията на петрол, каучук, пластмаса, алуминий и стомана. По този начин спомагаме за една по-чиста природа, като същевременно оптимизираме разходите ви, без да има компромис с качеството.

  • Ние събираме стари тонер касети, стара техника и ги предаваме за пълно рециклиране, като ви спестяваме време, енергия и неудобството да ги изхвърлите в контейнера за боклук.

„Грийн Офис” EООД е създадена през 2005-та година като компания, тясно специализирана в доставката и поддръжката на компютърна и офис техника, доставка на консумативи, рециклиране и зареждане на тонер касети, профилактика, сервиз и диагностика на принтери, копири и мултифункционални устройства, доставка на канцеларски материали, хартия и рекламни сувенири.

Основен акцент в дейността ни е рециклирането на тонер касети. Те се изработват от полимери, които, може да се каже, се разграждат в почвата много бавно и продължително – за пълното им разграждане са необходими около 10 века.

При производството на всяка нова тонер касета за лазерни принтери и МФУ се използват около 3.3 литра петрол
Всяка тонер касета за лазерен принтер и МФУ се състои средно от около 2.5 кг пластмаса, също така каучук, алуминий и стомана.
За задвижване на производствения процес, за да се произведе само една тонер касета са необходими около 3.3 литра гориво, за преработката на нефт и природен газ в пластмаса.
Всяка тонер касета за лазерен принтер или МФУ съдържа относително количество "вградена енергия" под формата на нефтопродукти.
За производството на 2.5 кг. тонер касета за лазерен принтер или МФУ са необходими енергийния еквивалент на около 1.9 литра петрол.
За производството на всяка нова тонер касета се използват около 3.5 литра петрол и се прибавят още около 2.5 кг пластмаса към околната среда.

Listo