• Стимулираме нашите потребители, клиенти и партньори да намалят употребата на хартия и мастило, като използват нашите ваучери в електронен формат.

  • Използваме електронен подпис във всички възможни случаи при кореспонденция с държавни органи и контрагенти.

  • Партнираме си със „зелени” фирми и подкрепяме проекти, свързани с по-устойчив и екологичен начин на живот.

Groupidon.bg, собственост на “Екуинокс Партнърс” ЕООД, е първият български сайт за социално пазаруване, сегментиран в сферата на услуги, даващи възможност за самоусъвършенстване и развитие.

Мисията на Groupidon.bg е “За по-добро общество”, което постигаме, като правим възможна срещата между търсещите себеразвитие и усъвършенсване хора и предлагащите възможности за това.

Услугите, които се промотират на сайта, включват разнообразие от семинари за личностно развитие, професионални обучения, уроци по музика, танци и изкуства, спорт и други активности, развиващи у човека “ум, дух и тяло”. Предлагат се и професионални услуги от различни области, които ще са от полза за хората, работещи в бизнеса.

За повече подробности – посетете Groupidon.bg и станете част от каузата за по-добро общество.

http://www.groupidon.bg/
http://groupidon.blogspot.com/
http://www.facebook.com/groupidon.bg

Listo