Хенкел България Зеленият кръг

  • Сред конкретните цели на Хенкел в областта на устойчивото развитие до 2012 година са:

  • Намаляване с 15% консумацията на енергия за тон продукция, както и свързаните с това емисии на CO2 (базова година 2007);

  • Намаляване с 10% консумацията на вода за тон продукция;

  • Намаляване с 10% генерирането на отпадъци за тон продукция.

  • Друг важен ангажимент на Хенкел е всички нови продукти да допринасят за устойчивото развитие. Компанията очаква и от своите стратегически доставчици да отговарят на очакванията й в областта на корпоративната социална отговорност.

Мултинационалната компания Хенкел е глобален лидер с марки и технологии. Неразривна част от ДНК-то на компанията е устойчивото развитие. В световен мащаб Хенкел предлага продукти, технологии и процеси, които отговарят на най-високите стандарти. Компанията носи отговорност за безопасността и здравето на служителите си, опазването на околната среда и качеството на живот на хората в държавите, в които оперира.

Хенкел България е дъщерно дружество на Хенкел Централна и Източна Европа. Оперира в три сегмента: перилни и почистващи препарати, козметика и лепилни технологии. От 2007 година Хенкел разполага и със свой завод в с. Мировяне край София за производство на сухи строителни смеси с марките Ceresit и Thomsit. Продуктите на Хенкел са произведени с грижа към околната среда. Компанията следва стриктно изискванията за устойчиво развитие, оперира на международния пазар в съответствие с тези изисквания и поема своята отговорност. Устойчивото развитие е и ще остане това, зад което Хенкел твърдо застава - днес и за в бъдеще. В структурите на компанията работят над 50 000 души по целия свят.

Listo