Индустриален Клъстер "Електромобили" Зеленият кръг

  • Ще съдействаме за изграждането на индустрия с нулеви въглеродни емисии.

  • Ще организираме, стандартизираме и провеждаме политики в областта на "зелените индустрии".

  • Ще изработим предложение за модел на общинска стратегия за въвеждане на електромобилите в България.

  • Ще предложим конкретни промени в закона за движение по пътищата, касаещи eлeктромобилите.

                 ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР  "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" - ИКЕМ

ИКЕМ e индустриален клъстер, който обединява знанията и опита на различни фирми, организации и личности, убедени в бъдещето на българската електромобилна индустрия.

Опазването на околната среда, оползотворяване на енергията от ВЕИ, внедряването на иновации и ноу-хау, както и последните научни постижения са основни принципи в търсенето на устойчиви решения за развитието на „зелената индустрия” електромобилостроене в  Република България.                                                   

 

Listo