Индустриални Батерии ЕООД Зеленият кръг

  • Намаляване разхода на хартия, като максимално се стремим преноса на информация да се осъществява по електронен път. Многократно зареждане на тонерите на използваните принтери в офиса.

  • Намаляване на разхода на електроенергия и поощряване на служителите на фирмата да идват на работното място пеша, като така се стремим да намалим вредните емисии на парниковите газове.

  • Компанията притежава разрешително за събиране, обратно изкупуване и транспортирането на употребявани акумулаторни батерии за рециклиране, издадено от МОСВ.

От 15 години фирма Индустриални Батерии ЕООД работи в областта на търговията с тягови и стационарни батерии. Към този момент сме официален представител на водещи западни и местни производители.
През годините управляваме бизнес процесите в компанията от проектирането през внедряването до непрекъснатото им подобрение. Започнахме да предлагаме нови услуги, сред които:

- сервиз на тягови батерии и стационарни батерии
- абонаментно обслужване
- транспорт и монтаж
- обратно изкупуване
- кредитиране
- обучение
- консултации

Днес зависимостта от непрекъснато захранване е от изключително значение за интегрираните мрежи и системи, Индустриални Батерии е водеща фирма в областта на предлаганите възможности за резервно захранване, включително трайност, енергийна плътност, цикличност и термоустойчивост.

Всичко това можете да видите на: http://www.industrialbatteries.bg
или във Facebook на: http://www.Facebook.com/IndustrialBatteriesLLC

Listo