"Интер Албор" ООД Зеленият кръг

  • Нашите усилия са насочени към разпространение на устойчивото строителство и зелени сгради по английския метод BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Според проучванията сградите допринасят с около 40% от глабалните емисии въглероден диоксид. Поемаме ангажимента да предоставим английския опит и ноу-хау, който се използва в цяла Европа, по отношение на проектирането на зелени сгради и да предоставим иновативни екологични практики в строителството.

  • Нашата социална отговорност е пряко свързана с услугите, които предлагаме. Компанията ще използва рециклирана хартия и ще се придържа към разделно събиране на отпадъци. Бизнес пътуванията ще бъдат органичени с цел намаляване на емисиите въглероден диоксид и ще се придържаме към други алтернативи - конферентни разговори, служебен автомобил при спешност.Inter Albor ще насърчава своите служители и партньори към ефективно и икономично използване на природните ресурси.

„Интер Албор” ООД е търговско дружество, създадено през 2010 година и е една от първите компании инициатори за устойчиви сгради и зелено строителство на българския пазар. Водени от нашият ентусиазъм за защита на климата и да живеем екологично и природо целесъобразно, ни подтикна да създадем фирмата и да предлагаме професионални услуги, които целят намаляване на вредното влияние на сградите. Според официални изследвания, те са причина за 40% от емитирания CO2 в атмосферата на глобално равнище.

Нашият спектър от услуги предлага пълен набор от решения, които гарантират рационалното използване на природните ресурси, като същевременно с това са икономически изгодни и защитават околната среда.

Ние осигуряваме консултиране и оценка за изграждането на т. нар. зелени проекти, основавайки се на изискванията и спецификациите на BREEAM стандарта. Той се фокусира върху пестенето и ефективността на девет ключови аспекта, които се вземат предвид при строителството на проекта: управление, енергийна и водна ефективност, транспорт, управление на отпадъците и намаляване на замърсяването, ефективно използване на земята, екология, прилагани материали, здраве и благосъстояние на обитателите.

Независимо от това дали планирате строежа на офис сграда,търговски или логистичен център или друг строителен проект, който не попада в някои от схемите на BREEAM, без значение дали в България или в чужбина, ние ще сме на Ваше разположение, за да Ви предложим професионална консултация, съобразена с Вашия конкретен проект по ефективен и практичен начин.

Нашето портфолио от услуги включва Фасилити и Пропърти мениджмънт. Екипът на компанията притежава познания от първоизточника, придобивайки опит в този бранш в организации с международно присъствие.

Listo