Интер БГ ООД Зеленият кръг

  • Обещаваме да ограничим консумацията си на електроенергия, вода и хартия.

  • Обещаваме да събираме отпадъците си разделно в офиса.

  • Обещаваме да използваме рециклирана хартия и други рециклирани материали в офиса.

  • Обещаваме да работим със други „зелени” фирми и да подкрепяме проекти, свързани с по-устойчив и екологичен начин на живот.

  • Обещаваме да вървим повече пеша.

От 2007г. основна дейност на фирма ИНТЕР
БГ – ООД е Частна охранителна дейност, като в момента охранява обекти в
гр. Русе и територията на Общината. Ние предлагаме на нашите клиенти
добре обучена охрана, която се обучава според спецификите на охранявания
обект. Към момента разполагаме с перфектно подготвен охранителен екип.
Основният обект на нашата дейност са дружества, земеделски земи,портали,
строежи – обекти, които изискват живо присъствие, а не СОТ.
Охраняваните от нас над 20 различни обекта, включват едни от
най-големите предприятия в гр. Русе.

Интер БГ ООД сигурява денонощна, дневна, нощна невъоръжена физическа охрана на обекти и охрана на масови мероприятия.

Listo