Интермед 1 ЕООД Зеленият кръг

  • "Интермед 1" ЕООД ще увеличи производството си на БИО етерични масла, води и фито екстракти.

  • Ще положим усилия да запазим земята екологично чиста, като влагаме само органични торове и биостимуланти от растителен произход.

  • Ние осъзнаваме необходимостта от екологично чисти суровини и за това ще продължим да прокламираме и пропагандираме Био идеята сред своите доставчици и клиенти.

  • Ще продължим максимално да уползотворяваме отпадъците си, като изполваме двустранно хартията.

  • Ще продължим да превръщаме производствените си отпадъци в екологична тор, чрез компостиране.

Основна дейност на “Интермед 1” ЕООД е производство и търговия с етерични масла и производни продукти, измежду които най-силен акцент се поставя върху розовото и лавандуловото масло. Розовото масло е нашия специалитет!

Listo